Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна

-

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

Хоразм Халқ Совет республикасидаги ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар (1920-1924 -йиллар)

2

Ботирова Халима

Эшмаматовна

-

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

“Ўзбекистонда аграр соҳа мутахассисларини тайёрлаш жараёни: тенденциялар ва муаммолар (1991-2011 йиллар жанубий худудлар мисолида)”

3

Алимухамедова Нодира Ядгаровна

-

09.00.04- Ижтимоий фалсафа

Ғарб фалсафасидаги этномиллий концепцияларининг ижтимоий-фалсафий таҳлили

4

 

Равшанов Алишер Сайдуллаевич

-

09.00.04- Ижтимоий фалсафа

“Ўзбекистонда оилавий қадриятлар ва ёшлар тарбиясини ўрганишнинг илмий – социологик жиҳатлари”