Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Қандов Баходир

Мирзаевич

-

09.00.04- Ижтимоий фалсафа

Глобаллашув жараёнида инсон ҳуқуқларининг фалсафий таҳлили

2

Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна

-

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

Хоразм Халқ Совет республикасидаги ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар (1920-1924 -йиллар)

3

Норматов Отабек Махаматжонович

-

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

“Ўрта Осиёда ўтказилган районлаштириш сиёсати ва унинг Ўзбекистон тараққиётига таъсири”

4

Ботирова Халима

Эшмаматовна

-

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

“Ўзбекистонда аграр соҳа мутахассисларини тайёрлаш жараёни: тенденциялар ва муаммолар (1991-2011 йиллар жанубий худудлар мисолида)”

5

Алимухамедова Нодира Ядгаровна

-

09.00.04- Ижтимоий фалсафа

Ғарб фалсафасидаги этномиллий концепцияларининг ижтимоий-фалсафий таҳлили

6

Рахмонов Баходир

Мирзаевич

-

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистонда демократик жамият қуришнингтарихий миллий-маънавий хусусиятлари

7

Рўзибоев Ортиқ

Рўзибоевич

-

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

Саййид Муҳаммадхон ҳукмронлиги даврида Хива хонлигидаги ижтимоий сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёт (1856 — 1864 йй) (Огаҳийнинг “Гулшани давлат” асари асосида)

8

Равшанов Алишер Сайдуллаевич

-

09.00.04- Ижтимоий фалсафа

“Ўзбекистонда оилавий қадриятлар ва ёшлар тарбиясини ўрганишнинг илмий – социологик жиҳатлари”