Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Mamadaminova Baxtigul Abdupattaevna

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

Xorazm Xalq Sovet respublikasidagi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar (1920-1924 -yillar)

2

Botirova Xalima

Eshmamatovna

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

“O‘zbekistonda agrar soha mutaxassislarini tayyorlash jarayoni: tendensiyalar va muammolar (1991-2011 yillar janubiy xududlar misolida)”

3

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

-

09.00.04- Ijtimoiy falsafa

G‘arb falsafasidagi etnomilliy konsepsiyalarining ijtimoiy-falsafiy tahlili

4

Raxmonov Baxodir

Mirzaevich

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurishningtarixiy milliy-ma’naviy xususiyatlari

5

Ro‘ziboev Ortiq

Ro‘ziboevich

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

Sayyid Muhammadxon hukmronligi davrida Xiva xonligidagi ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot (1856 — 1864 yy) (Ogahiyning “Gulshani davlat” asari asosida)

6

Ravshanov Alisher Saydullaevich

-

09.00.04- Ijtimoiy falsafa

“O‘zbekistonda oilaviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasini o‘rganishning ilmiy – sotsiologik jihatlari”