Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Qandov Baxodir

Mirzaevich

-

09.00.04- Ijtimoiy falsafa

Globallashuv jarayonida inson huquqlarining falsafiy tahlili

2

Mamadaminova Baxtigul Abdupattaevna

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

Xorazm Xalq Sovet respublikasidagi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar (1920-1924 -yillar)

3

Normatov Otabek Maxamatjonovich

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

“O‘rta Osiyoda o‘tkazilgan rayonlashtirish siyosati va uning O‘zbekiston taraqqiyotiga ta’siri”

4

Botirova Xalima

Eshmamatovna

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

“O‘zbekistonda agrar soha mutaxassislarini tayyorlash jarayoni: tendensiyalar va muammolar (1991-2011 yillar janubiy xududlar misolida)”

5

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

-

09.00.04- Ijtimoiy falsafa

G‘arb falsafasidagi etnomilliy konsepsiyalarining ijtimoiy-falsafiy tahlili

6

Raxmonov Baxodir

Mirzaevich

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurishningtarixiy milliy-ma’naviy xususiyatlari

7

Ro‘ziboev Ortiq

Ro‘ziboevich

-

07.00.01- O‘zbekiston tarixi

Sayyid Muhammadxon hukmronligi davrida Xiva xonligidagi ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot (1856 — 1864 yy) (Ogahiyning “Gulshani davlat” asari asosida)

8

Ravshanov Alisher Saydullaevich

-

09.00.04- Ijtimoiy falsafa

“O‘zbekistonda oilaviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasini o‘rganishning ilmiy – sotsiologik jihatlari”