Kafedra xodimlari

Oʻljayeva Shoxista Mamajonovna

Kafedra mudiri, Tarix fanlari doktori, professor

Tel.:  +99871-237-46-65

Email: sh.uljayeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Oʻljayeva Shoxista Mamajonovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra mudiri, Tarix fanlari doktori, professor

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: sh.uljayeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

 Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Ўлжаева Ш. Бугунги Ўзбекистон дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантитришда Амир Темур меросининг аҳамияти. “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 23-29 б.

2) Ўлжаева Ш. Анқара жангидан аввалги халқаро вазият. “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 65-68 б.

3) Ўлжаева Ш. Амир Темур ва Йилдирим Боязид ўртасида дипломатик алоқаларнинг бошланиши ва ривожланиши. “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 75-80 б. . -

4) Ўлжаева Ш. Амир Темур ташқи сиёсати ва дипломатиясини ривожлантиришда Буюк ипак йўлининг аҳамияти.  “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 137-140 б. -Т.: ТКТИ, 2018..-Б.402-403.

5) Ўлжаева Ш. Уюшмаган ёшларни мотивациялаш: муаммо ва ечимлар. // “Умидли кимёгарлар-2018” // Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини ХХV-илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. Тошкент-2018.-Б.616-618.

6) Ўлжаева Ш. Темурийлар даврида маънавият ва илм-фан равнақи. “Умидли кимёгарлар-2018”// Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини ХХV-илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. -Т.: ТКТИ, 2018. –Б.595-596.

7) Ўлжаева  Ш. Амир Темур даврида маънавият ва тараққиёт. “Умидли кимёгарлар-2018” // Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини ХХV-илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. -Т.: ТКТИ, 2018.-Б.626-627.

8) Ўлжаева  Ш. Амир Темур ва темурийлар даврида табобат равнақи // Ўтмишга назар / Взгляд в прошлое / Look to the past . № 2, 2018. – Б.17-21.

9) Ўлжаева Ш.М. Ўрта Осиё тарихини холисона ёритиш вақти келди // Турон тарихи, Турон Фанлар академиясининг илмий журнали. –Тошкент, 2018, № 5. –Б. 5-6.

10) Ўлжаева Ш.М., Ўсаров Ф.У. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар тарихига доир  //  НамДУ илмий ахборотномаси . Научный вестник НамГУ, 2018 йил махсус сон. -Тошкент, Наманган, 2018.  -Б. 137-141.        

11) Ульжаева Ш.М. Азербайджанское национально-демократическое движением и ее платформа.Материалы международной научно-практической конференции “Тюркский мир: история Туркестана”. Туркестан. 2018. 14-17 б.

12) Uljayeva Sh. Azerbaijan national movement and its platform // Труды института истории НАН Азербайджана // Материалы междунродной научной конференции «Азербайджанская народная республика: яркая страница истории государственности Азербайджана» //  Специальный выпуск. 74, 75, 76 2018. –С. 494-498.

13) Uljaeva Sh. Urban planning in the period of Amir Temur //  Материалы международной научно-практической конференции: «Средневековые города Великого шелкового пути». 18-20 октябрь 2018. –Б. 80-83.

14) Ўлжаева Ш.М. “Ўзбекистон тарихи” фанининг баъзи долзарб масалалари  Фалсафа ва ҳуқуқ. Ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, фалсафий-хукукий журнал. 2019 № 1. (13) Б. 66-68.

15) Ульжаева Ш.М. Актуальные проблемы изучения «Истории Узбекистана» // Интернаука, № 3(85). Москва, 2019, январь. – С. 28-30

16) Ўлжаева Ш.М.  Амир Темур даврида маданий дипломатия ва унинг ўзига хос хусусиятлари Интернаука, № 3(85). –Москва, январь 2019 г. С. 27-29

 

Ernazarov Fayzulla Narzullayevich

 Tarix fanlari doktori, professor

Tel.:  +99871-237-46-65

Email: f.ernazarov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Ernazarov Fayzulla Narzullayevich

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Tarix fanlari doktori, professor

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: f.ernazarov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Эрназаров Ф. Ўзбекистонда сунъий суғоришнинг вужудга келишида Амударёнинг ўрни. “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 178-180 -бетлар.

2) Эрназаров Ф. Она юртнинг бахту-иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилишни энг олий саодат билган давлат раҳбарининг мулоҳазаларини ўқиб. “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 93-98-бетлар

3) Ernazarov F.N. International tourism in cultural relationships of Uzbekistan (in case study of Asian countries in 1945-1991), 2018, 9 padges. // Research Gate. -Germany, Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CCBY-SA 3.0). 2018.-May № 8

4) Эрназаров Ф.  Қадимий муштараклик // Маънавий ҳаёт.-Тошкент, 2018.-№2.Б.105-106.

5) Эрназаров Ф.  Маданий алоқалар ривожида Ўзбекистон кино санъати (1945-1991 йй.) // ЎзМУ хабарлари.-Тошкент, 2018.-№1.-Б.167-177

6) Эрназаров Ф. Ўзбек театр санъатининг халқаро алоқалари тарихидан // Шарқ машъали, 2018.-№2.-Б.38-43.

7) Эрназаров Ф. «Халқаро маданий алоқалар» тушунчасининг назарий асослари ва тарихшунослиги. // «Тарихий манбашунослик муаммолари» номли Республика илмий-амалий анжуман материаллари, ЎзМУ, 25 апрель, 2018 й. -Б. 215-220

8) Эрназаров Ф. Ўзбекистон – Афғонистон: тарихий ва маданий алоқалар муштараклиги. // «Бағрикенглик-ўзаро ишончни ривожланти­ришнинг воситаси сифатида» мавзусида Халқаро илмий анжуман материаллари, 30 май 2018 й. -Б. 372-376.

9) Эрназаров Ф.  XIV–XIX асрларда Марказий Осиёда суғорма деҳқончилик маданияти ривожи “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 62-бет

 

 

Sangirov Ravshan Sangirovich

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: r.sangirov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Sangirov Ravshan Sangirovich

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: r.sangirov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Сангиров Р. «Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар» курси,ТИМИ. Услубий қўлланма,Т; 2006 йил,8,0

2) Сангиров Р. Эзгуликка йўналтирилган илмий фаолият, ёхуд Маъмун академияси,ТТ ва ЕСИ, ТДАИ ва ТИМИ. Илмий ва маънавий- маданий қадриятлар- келажак пойдевори. Республика илмий-назарий конференцияси материаллари,2006 йил 12 май, 47-52 - бетлар

3) Сангиров Р. Сиёсатшунослик,ТИМИ Услубий қўлланма,Т., 2006 йил.

4) Сангиров Р. Сиёсат: демократия, жамият тарақкиёти,ТИМИ. Услубий қўлланма,Т.: 2006 йил.

5) Сангиров Р. Давлат бошқарувининг жахон тажрибаси ва Ўзбекистон,Рисола,Т., 2007 йил.

6) Сангиров Р. Миллий ғоя,ТММ. Ўқув қўлланма 2008 йил,9,25,Осиё ва сиёсиё жараёнлар мавзуси бўйича шарх,ТИМИ. Методик кўрсатма,Т., 2009 йил.

7) Сангиров Р. Ўзбекистон мустақил тараққиёт йўлида: ютуқлар ва муаммолар,ТИМИ. Илмий- методик Қўлланма,Т., 2009 йил.

8) Сангиров Р. Инсон хуқуқлари умумжахон декларация ва ЎзбекистонЎЗМУ. Кадрлар  тайёрлаш ва малака оширишда Канституциянинг хуқуқий кафолатлари, Т., 2009 йил, 12-14- бетлар

9) Сангиров Р. Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги – малакатимиз тараққиётининг мухим омили. ТИМИ. «Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йилига бағишланган илмий-амалий семинар материаллари»,Т., 2009 йил, 3-7- бетлар

10) Сангиров Р. Тошкент - тарихдан тазкира, Монография,Т., 2009 йил.

11)Миллий ғоя фанини ўқитишда Ўзбекистон Рес.През. Ислом Каримов  асарларидан фойдаланиш бўйича,ТИМИ. Методик қўлланма,Т, 2010 йил.

12) Сангиров Р. Фуқоролик институтларини шакллантириш ва ривожлантиришга йўналтирилган сиёсат: босқичлари, мазмуни ва мохияти,«Фуқоролик жамиятида демократик қадриятлар: муаммо ва ечимлар» мавзуидаги Республика илмий- амалий анжумани материаллари тўплами – Т.: ТошДТУ (26- апрел 2011- йил). 2011 й, 312-315 бетлар.

13) Сангиров Р. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти фанидан семинар  машғулотларини ўтказиш бўйича  методик кўрсатма, ТИМИ, 2012 йил.

14) Сангиров Р. Ўзбекистонда янги аграр муносабатлар ривожланишининг сиёсий омиллари: мазмуни ва моҳияти.

15) Сангиров Р. Конституция республики Узбекистан и образование молодежи материалы научно-технической конференции, посвященной 20-летию Конституции республики Узбекистан.  2012 йил, 140-145 бетлар

16) Сангиров Р. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти фанидан семинар  машғулотларини ўтказиш бўйича  методик кўрсатма, ТИМИ, 2012 йил.

17) Сангиров Р. Ўзбекистонда фермер деҳқон хўжаликларининг ривожланиши ва босқичлари,“Ўзбекистонда янги аграр муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланишининг омиллари” (илмий мақолалар тўплами). ТИМИ 2013,51-57 бетлар

18) Сангиров Р. Ўзбекистонда янги аграр муносабатлар ривожланишининг сиёсий омиллари: мазмуни ва моҳияти,“Ўзбекистонда янги аграр муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланишининг омиллари” (илмий мақолалар тўплами). ТИМИ 2013, 9-21 бетлар

19) Сангиров Р. Тарихни ёритишда янгича ёндашув имкониятлари ва муаммолар,“Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари” (6-илмий тўплам). Республика  илмий-назарий конференция материаллари тўплами. Тошкент давлат шарқшунослик институти. 245-250 бетлар  – Тошкент: 2014.

20) Сангиров Р. Ер ва сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда инсон маънавиятининг ўрни,“Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016, 174-176-бетлар.

21) Сангиров Р. Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли. З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида, 2016й,41-45-бетлар.

24) Сангиров Р. Ер ва сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда инсон маънавиятининг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016., 174-176-бетлар.

25) Сангиров Р., М.Хакимова. Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли. З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида,41-45-бетлар.

26) Сангиров Р. Суғорма деҳқончиликда сув ва ер ресрусларидан оқилона фойдаланишнинг экологик муаммолари, Республика илмий-амалий анжуман, Тошкент 2018йил.174-176-бетлар

27) Сангиров Р. Ўлкамиздаги суғорма деҳқончилик маданияти такомили. “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 54-бет

 

Xamidov Hojiakbar

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: x.xamidov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Xamidov Hojiakbar

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: x.xamidov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Хамидов Ҳ. Фидоийлик - ҳаёт манбаини асраш омили. Ирригация ва мелиорация журнали №2(12). 2018.5-бет

2) Хамидов Ҳ. Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари – илмий-тарихий рисола.. Т. ТИҚХММИ нашриёти. 2018 й..

3) Хамидов Ҳ. “Ўзбекистон тарихи” (қисқача маълумотнома)- “Фан ва техникалар маркази” босмахонасида. 2018 йил.

4) Хамидов Ҳ. “Тарихнинг “отаси” кезган ерлар ва эллар тарихидан” , “Турон тарихи” илмий оммабоп журнали, 2018 йил. I сон,  2-4 бет –

5) Хамидов Ҳ. “Ўрта Осиё – экологик маданият ва маънавият бешиги”. Илмий мақола – “Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирлари тарихий меросида санъат ва маданият масалалари” мавзусида халқаро илмий-назарий ва амалий конференция материаллари тўплами. 2018й. май.

6) Хамидов Ҳ. Ўзбекистон ҳудудида суғорма деҳқончилик маданияти пайдо бўлиши ва ривожланиши. “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 58-бет

 

Nazarov Qiyom Normirzayevich

Falsafa fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: k.nazarov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Nazarov Qiyom Normirzayevich

Ilmiy darajasi, unvoni: Ijtimoiy falsafa

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: k.nazarov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Назаров Қ. “Ёшларни иш билан бандлигини таъминлаш омиллари”, 2018 йил 30 майда  ўтказилган  “Ўзбекистон темир йўл транспорт тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш стратегияси” илмий-амалий конференция тўпламида, 41-45-бетлар.

2) Назаров Қ. “Ёшларни иш билан бандлигини таъминлаш омиллари”, 2018 йил 30 майда  ўтказилган  “Ўзбекистон темир йўл транспорт тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш стратегияси” илмий-амалий конференция тўпламида, 41-45-бетлар.

3) Назаров Қ. “Цивилизациялар тўқнашуви”дан халқаро мулоқот сари// , “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари.” Мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил, 106-107 бетлар.

4) Назаров Қ.Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти 20 ёшда! “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 181-бет

5) Назаров Қ. Фалсафа факультети ташкил этилганига 40 йил тўлди“Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 179 бет

 

 

Kamoliddin Shamsiddin Sirojiddin oʻgʻli

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:  sh.kamoliddin@tiiame.uz  

Батафсил

 

 

Kamoliddin Shamsiddin Sirojiddin oʻgʻli

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:  sh.kamoliddin@tiiame.uz  

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Камолиддин Ш.Қадимги туркларда оташпарастлик // Moziydan sado (Echo of history, Эхо истории), 2019, № 1 (81). С. 8 – 13.

2) Камолиддин Ш.Из истории ремесел у древних тюрков // ИМКУ, вып. 40. Самарканд, 2019.

3) Камолиддин Ш. Рукописное наследие Узбекистана // INFOLIBахборот-кутубхонажурнали, 2019, № 1. С. 50 – 55 (часть 1), № 2. С. 60 – 65 (часть 2).

4) Камолиддин Ш.Қадимги турк тилидаги тижорат ва савдога оид атамалар // Ўзбекистон таржимашунослари форуми – 2018 (Илмий мақолалар тўплами). Тошкент: ТДШИ, 2018. С. 23 – 29.

5) Камолиддин Ш. К этимологии топонима Байканд в области Бухары //Согдийский сборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред.Saarbrücken: LAP, 2019.С. 61 – 75.

6) Камолиддин Ш.Комментарий к статье Ли Цзиньсю «Ши Хедан史訶耽и администрация лошадей ранней династии Тан» //Согдийский сборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред. Ш.С.Камолиддин.Saarbrücken: LAP, 2019.C. 76 – 90.

7) Камолиддин Ш.КомментарийкстатьеLukeW. Treadwell «The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia» // Согдийскийсборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред. Saarbrücken: LAP, 2019.C. 91 – 106.

8) Камолиддин Ш. КомментарийкглавеArezou Azad и Hugh Kennedy «The Coming of Islam to Balkh» // Согдийскийсборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред .Saarbrücken: LAP, 2019. C. 107 – 124.

9) Камолиддин Ш.Ўрта Осиё туркларининг “Ислом юксалиш даври” га қўшган ҳиссаси // Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ТДШИ, 2019. С.12 – 31.

10) Камолиддин Ш. Об этнической принадлежности правителя, изображенного на саманидской монете // Вопросы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии. Вып. 4 / Отв. ред. Saarbrücken: LAP, 2019.

Qalqanov Eshmatboy Toshpoʻlatovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: e.kalkonov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Qalqanov Eshmatboy Toshpoʻlatovich

Ilmiy darajasi, unvoni: falsafa fanlari nomzodi, dotsent

kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:  e.kalkonov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Калканов Э. Фуқароларнинг маданияти, маънавияти ва руҳияти фуқаролик жамияти шаклланиш мезонларидир. Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила иститутининг ўрни республика илмий ғ амалий анжумани материаллари 10-11 апрель 2017 йил. 128-130 бетлар.

2) Калканов Э. Глобаллашув ва жамият ривожланишида таълимнинг ўрни. Профессиональное становление личности XXI века в системе непреывного образования: теория, практика и перспективы. Т. 2017 йил 17 апрель. 50-52 бетлар.

3) Калканов Э Ўзбекистон мустақиллиги ва фалсафа.1-китоб.ТошДунинг 75 йиллиги бағишланган илмий-назарий конференция материаллари.29 март 1995 йил. 87-88 бетлар.

4) Калканов Э. Конститутция-истиқлолимиз ва истиқболимизнинг хуқуқий кафолати. Илмий услубий материаллар.ТИМИ.2006й.60-63бет.

5) Калканов Э.МИҒ бўйича педагоглар малакасини оиширишнинг долзарб масалалари. Илмий-назарий конференция материаллари.ЎЗМУ қошидаги ОПИ.2006й.48-49бетлар.

6) Калканов Э.”Ўзбекистон Республикаси Олий Суднинг Ахборотномаси” журнали, 2007й,4-5бет.

7) Калканов Э. “Жамият ва бошқарув” журнали. 2007 й, 4-5бет

8) Калканов Э. Тошкент Ислом Университетининг “Илмий-таҳлилий Ахборотномаси” журнали.3-сон.2007 йил, 73-76бет.

9) Калканов Э. “Жамият ва бошқарув” журнали.2-сон.2008й, 39-40бетлар.

10) Калканов Э. Фалсафа ва хуқуқ. Журнал 2008й 2-сон, 58-59 бет.

11) Калканов Э. Жамият ва бошқарув” журнали.3-сон.2009й, 57-58бетлар.

12) Калканов Э. Тошкент Ирригация ва Мелеорация Институти(ТИМИ),2014

13) Калканов Э. “Глобаллашув шароитида ёшлар онгида милий ғояни  шакллантиришнинг долзарб масалалари” Республика илмий-амалий анжумани материаллари, Тошкент Давлат Юридик Институти, 2013 й.67-69 бет.

14) Калканов Э. Техник йўналишдаги олий ўқув юртларида юксак маънавиятли мутахассислар тайёрлашнинг долзарб мауммолари” Мақолалари тўплами,ТДТУ, 2013 й, 146-148бет.

15) Калканов Э. “Образование и воспитание молодёжи-фундаменти благополучия и процветания жизни” Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте, 2013й, 90-103 бет.

16) Калканов Э. ”Фуқаролик жамияти ривожланишида ёшларнинг ижтимоийлашуви ва сиёсий фаоллигини оишириш” илмий-амалий конференция материаллари 28ноябрь 2014й ТДПУ 2014 й, 55-57 бет.

17) Калканов Э ”Узлуксиз таълим хамкорлик педагогикаси” халқаро конференция материаллари.ТДПУ.2014й.284-286бет.

18) Калканов Э.“Тарихий, миллий ва умуминсоний қадриятларнинг баркамол шахс шаклланишидаги роли” - “Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: Назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзусида илмий-амалий конференция. 2018 йил.

19) Калканов Э. Ватанпарварлик ва уни шакллантирувчи ижтимоий-маънавий омиллар . “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 5-7-бетлар.

 

Raxmankulova Adolat Xushbakovna

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: a.raxmonkulova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Рахманкулова Адолат Хушбаковна

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari nomzodi, dotsent

kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:a.raxmonkulova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Sovet davri tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

I. Ўзбекистонда чоп этилган мақолалар

Рахманкулова А.Х. Советская депортационная политика в западной историографии. Вестник Национального Университета Узбекистана, 2010, №1, 55–58. 

2) Рахманкулова А.Х. Архивные источники по истории депортации народов в Узбекистане в 1930–1940–е годы. Ўзбекистон тарихини ўқитиш муаммолари: тажриба ва истиқболлар. Илмий–услубий анжуман материаллари. – Т., 2011. – С. 134–136.

3) Рахманкулова А.Х. Особенности последепортационного устройства корейцев в Узбекистане Бюллетень „ТИНБО“, 2012, №2, 120-124. (Материалы VI Международной Конференции «Корейцы Узбекистана: достижения, проблемы, песпективы развития», посвященные 75-летию проживания корейцев в Узбекистане).

4) Рахманкулова А.Х.  Освещение проблемы депортации народов СССР в 1930-1940-е годы в российской историографии . Историческая наука в контексте интеллектуального развития Центральной Азии. Очерки историографии и источниковедения. - Ташкент, 2014. – С. 205-209.

5) Рахманкулова А.Х. Вопросы национального самосознания в воспитании высокодуховной личности в Узбекистане. Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда юксак маънавиятли ёшларни тарбиялашнинг ижтимоий-фалсафий муаммолари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари, 29 июнь 2016 йил. Тошкент, 2016. – 225-226-бетлар; ва бошқалар.

6) Рахманкулова А. Насильственное переселение народов в Узбекистан (30-40 - годы ХХ века, на примере областей Ферганской долины). “The history of the Fergana valley in new research” materials of the international scientific conference (April 26th, 2019). – Фарғона давлат университети, Фарғона, Ўзбекистон.

7) Рахманкулова А.. Насильственное переселение народов в Узбекистан в 30-40 - годы ХХ века (на примере областей Зерафшанской долины). «Қуйи Зарафшон воҳасида амалга оширилган қатағонлик сиёсати ва унинг оқибатлари масалаларини ўқитишнинг самарали усуллари» мавзусидаги Республика илмий  амалий конференцияси, 2019 й. 25 июнь Навоий шаҳри, 2019.

8) Рахманкулова А. К вопросу развития театрального и    музыкального искусства корейцев узбекистана. Фалсафа ва ҳуқуқ, 2019, №1(13) 138‒140 бетлар

II. Чет элда эълон қилинган мақолалар:

1) Рахманкулова А.Х. Советская депортационная политика и ее последствия для судеб насильственно переселенных народов (на примере депортированных народов в Узбекистан). InternationalJournalofCentralAsianStudies, 2004, Vol. 9. – С. 25-37.

2) Рахманкулова А.Х. Об использовании трудового потенциала депортированных народов в Узбекистане в конце 1930-х – 1940-х гг.  Этнографическоеобозрение, 2006, № 5. – С. 150-163.

3) Рахманкулова А.Х. Education of the Koreans in Uzbekistan in the historical aspect. Доклад прочитан на Международной конференции по корееведению. Лейден, Нидерландия, 18–21 июня 2009 года). С докладом можно ознакомиться в этом вебсайте:

4) Rakhmankulova A. Kh. Zentralasien als Aufnahmegebiet. D. Brandes, H. Sundhaussen, St. Troebst, (Hrsg.): Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, 2010, Wien-Köln-Weimar. 731-734.

5) Rakhmankulova A. Kh.  K voprosu prosveshenija i obrazovanija korejcev v Uzbekistane (S momenta deportacii po nastojashee vremja). The Korean Journal of Central Asian & Caucasian Studies, 2011, Vol. 3, No. 1, 107-120.

6) Rakhmankulova A. Kh.  The Contribution of deported peoples to economy of Uzbekistan: historic and economic aspects of studying the Problem. Man and Nature in the Altaic World. Proceedings of the  49th Annual Meeting der Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Berlin, 31. Juli-4. August 2006. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2012. 275-282.

7) Rakhmankulova A. Kh. Deportation of Koreans, Crimean Tatars and Meskhetian Turks in Uzbekistan (1937-1944) and Their Comparative Social and Legal Status. Studia et Documenta Turcologica. Presa Universitara Clujeana. No. 1, 2013, Cluj-Napoca, Romania. – P. 233- 240.

8) Рахманкулова А.Х.Национальная политика  советского государства в 1930 – 1940-е гг.//Депортация народов в Узбекистан. Советские нации и национальная политика в 1920-е  ̶  1950-е годы». Материалы шестой Международной научной конференции из цикла “История сталинизма” 10-12 октября 2013 г., Киев, Украина. – Москва: РОССПЭН, 2014. – С. 497-505.

9) Rakhmankulova A. Kh. The Life of Deported Peoples in Uzbekistan (late 1930S-2000): ethno-culteral and socio-economic aspects// Gerda Henkel Stiftung, Special Programme Central Asia. FinalPublication. Düsseldorf, 2015. P. 69.

10) Рахманкулова А.Х. Некоторые аспекты социально-культурной жизни крымских татар в Узбекистане в постдепортационный период// Культура народов Причерноморья с древнейших дней до наших дней: материалы XLI Международных научных чтений (23-24ноября 2016, г. Симферополь) / Крымский федеральный университет, 2017. – C. 118-121; и другие.

11) Рахманкулова А. Вклад корейцев в экономику Узбекистана (в конце 1930 – 1950 гг.) «1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее».Сборник материалов Международного симпозиума, посвященного 80-летней годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию. (15.09 – 17.09.2017, Владивосток-Уссурийск), М., «Аквариус», 2018. С. 309-318.

12) Rakhmankulova A.  The contribution of the Koreans to the economy of Uzbekistan (in the end of 1930’s – 1950’s)/ «1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее»/ , Сборник материалов Международного симпозиума, посвященного 80-летней годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию. (15.09 – 17.09.2017, Владивосток-Уссурийск), М., «Аквариус», 2018, С. 319-326.

 

 Zakirova Dilfuza Tulkunovna

Kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: d.zokirova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Zakirova Dilfuza Tulkunovna

Ilmiy darajasi, unvoni: 

Kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: dilfuza.zakirova89@gmail.com

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Dinshunoslik

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Закирова Д. “Авесто қадимги Хоразм суъний суғориш тизими тарихини ўрганишда муҳим манба”, “Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари” мавзусидаги Республика Х илмий конференциясининг материаллари. Тошкент давлат шарқшунослик институти. 2018.119-122-бетлар.

2) Закирова Д. “Маънавий етуклик ва унинг бугунги кунда шахс комолотидаги ўрни”, “Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзуидаги ўтказиладиган республика илмий-амалий конференцияси. Ўзбекистон Миллий университетининг 100 йиллик юбелейига бағишланади.2018.505-507-бетлар.

3) Закирова Д. “Фуқоролик жамиятини шакллантиришнинг асосий омиллари”.

Профессиональное становление личности ХХI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы» материалы научно-практического семинара.  Ташкент: 2018, 112-115-бетлар.

4) Закирова Д. “Глобаллашув шароитида ёшлар тарбиясида ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсири” . «Профессиональное становление личности ХХI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы» материалы научно-практического семинара.  Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте Кафедра общегуманитарных и социально-экономических наук. – Ташкент: 2018.Ст. 49-51.

5) Закирова Д “Маданиятлараро мулоқот – глобаллашув жараёнининг муҳим шарти” “Фалсафа ва Хуқуқ” Ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, фалсафий-хукукий журнал. Тошкент: 2019/  №1 Б. 137-139.

Normatov Otabek Maxamatjonovich

Kafedra katta oʻqituvchisi

Тел.:  +99871-237-46-65

Email: o.normatov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Normatov Otabek Maxamatjonovich

Ilmiy darajasi, unvoni: 

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: o.normatov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Норматов О. Политика советской власти по административно-экономическому районированию Узбекистана (на примере Ферганской долины) // Агентство международных исследований. «Новая наука: современное состояние и пути развития» Международное научное периодическое издание по итогам. Международной научно-практической конференции 09 мая 2016г. Часть 3. Оренбург.(Россия) – С; 174-177.

БХСРнинг маъмурий-ҳудудий тузилиши тарихидан. // “ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида

2) Норматов О. Бухоро”. Бухоро давлат университети. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. 2016 йил 4-5 апрель. 160-162-бетлар.

3) Норматов О.  Миллий-ҳудудий чегараланишдан сўнг ташкил топган Сурхондарё вилоятига оид мулоҳазалар. // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзусида республика илмий-назарий анжуман материаллари. Бухоро озиқ-овқат ва енгил саноат технологияси институти. Т. IХ. – Бухоро: 2016 йил.  366 - 369 бетлар.

4) Норматов О.  Хўжанд округи районлаштириш тарихидан.//“Ўзбекистон тарихининг долзарб масалари”. Республика илмий конференция материаллари. Самарқанд давлат университети. Т. II. 2016 й.   6 май  9 - 11 бетлар.

5) Норматов О.  Фуқаролик жамиятини шакллантиришда ҳуқуқий таълим-тарбиянинг ўрни. “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашув жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” республика илмий-амалий конференцияси  материаллари тўплами. Андижон давлат университети. 2016й. 5-апрель. 115-118бетлар.

6) Норматов О. Ёшлар камолотида маънавий тарбиянинг роли. “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик - жамият тараққиётининг гарови” республика илмий-амалий конференцияси  материаллари тўплами. ТИМИ. 142-144 бетлар – Т.: 2016й 14 июнь.

7) Норматов О. Наманган уъезди тарихи районлаштириш даврида. Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. илмий журнал. 3-сон. 88-92 бетлар –Т: 2017й.

8) Норматов О.  Ўрта Осиёда ўтказилган  районлаштириш тарихининг манбашунослик масалалари. Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. илмий журнал. 4-сон. 78-83 бетлар –Т: 2017й.

9) Норматов О.   “Демократик ислоҳотларни чуқурлаш тири  жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари., ”Ҳуқуқий давлатнинг устуворлиги – жамият тараққиёти асосидир. Мавзусида “ Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари.”вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил/, 25-26 бетлар.

10) Норматов О. “Ўзбекистон тарихи манбашунослик масалаларининг долзарб муаммолари”, Районлаштириш тарихи   манбашуносли гининг айрим  жиҳатлари таҳлили. мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Ўзбекистон миллий университети. 2018 йил. 77-79 бетлар.

11) Норматов О. Хўжанд округи районлаштириш тарихидан. ЎзМУ Хабарлари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университетиининг илмий журнали. № 1/5. – Т.: 2018. 82-85 бетлар.

12) Норматов О. Миллий ҳудудий чегараланиш.  Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 6. Тошкент: 2018. 28 бет.

13) Норматов О. Ўзбекистоннинг районлаштириш давридаги ижтимоий - маданий хаёти ҳақида айрим мулоҳазалар // Тарихий хотира – ўзликни англаш ва миллий-маънавий тараққиёт омили” мавзусида Республика анъанавий илмий-назарий анжумани материаллари. – Бухоро: 2019. 220-222 бетлар.

14) Норматов О.  Ўрта Осиёда ўтказилган миллий ҳудудий чегараланишнинг районлаштиришга таъсири//«Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 131-133 бетлар.

15) Норматов О.  Ўзбекистон  аҳолисининг 1925 – 1926 йиллардаги этник таркиби «Global science and innovations 2019: Central Asia» V Международной научно-практической конференции. 6-том. Астана, Казакистан. 2019 йил март. 244-248 с.

Axmedova Dilorom Baxramovna

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-19-65

Email:d.axmedova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Axmedova Dilorom Baxramovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-19-65

Email:d.axmedova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: История Узбекистана

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Ахмедова Д. «Манбаларда Бухоро амирлиги таълим тизими»

“XIXаср охири – XX аср бошларида Бухоро”. Бухоро, 2017 8-9 апрель 89-91 бетлар 3-бет

2) Ахмедова Д. «Ўзбекистонда фуқаролик жамияти баркарорлигини таъминлашда оиланинг ўрни»  Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни. Т., 2017 10-11 апрель 237-238 бетлар2-бет

3) Ахмедова Д. «Жаҳон динлари – цивилизациянинг негиздир» Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли. Т.,2017172-176 бетлар5-бет.

4) Ахмедова Д.  «Актуальные проблемы правового и нравственного воспитания молодежи современного Узбекистана»Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли. Т., 2017. 238-240 бетлар3-бет

5) Ахмедова Д.  «Совершенствование правового обучения и правового воспитания» Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари/The modern problems of agriculture and water recources. Т., 2017 11-12 май159-160 бетлар2-бет

«Особенности социально-культурной деятельности музеев Узбекистана»Материалы 48-йнаучно-практической конференции. Челябинск, 6 апреля 2016 г.7-12 стр.

6) Ахмедова Д.  «Цели-функции патриотического воспитания студентов»Культура – искусство – образование Материалы XXXVIII научно-практической конференции. Челябинск, 3 февраля 2017 г.298-300 стр.

7) Ахмедова Д. «Роль духовно-нравственного воспитания в формировании личности» Тематический сборник материалов международной научно-практической конференции “Как наше слово отзовется: гуманитарное образование в развитии российского социума и человека”. 15-16 марта 2017. 750-754 стр.

8) Ахмедова Д. «Особенности развития творчества в учреждениях культурыи искусств Узбекистана»“Культурные инициативы”. Материалы 49 Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Челябинск, 6 апреля 2017 г. 109-111 стр.

9 Ахмедова Д.) 1.«Совершенствование правового обучения и правового воспитания», Кишлок ва сув хужалигининг замонавий муаммолари/The modern problems of agriculture and water recources. Т., 2018 11-12 май. 159-160 бетлар-

10) Ахмедова Д. Ёшлар маънавиятини юксалтиришда оммавий ахборот воситаларнинг ўрни,Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги,Т.,2018, 205-207 бетлар-

11) Ахмедова Д. Ёшларинг ижтимоий фаоллиги-фуқаролик жамиятнинг шакллантиришнинг асосий омили, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси-“Социологияни ўқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари-республика илмий –амалий конференцияси материаллари”2018г  120-121б-

12) Ахмедова Д. Челябинский государственный институт культуры – “Особенности социально-культурной деятельности музеев Узбекистана”, Челябинск-2018г, 7-10 стр.

13) Ахмедова Д. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти юзага келишининг тарихий талқини- «Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 153-155 бетлар.

 

Xudayberdiyeva Gulnora Amanmuradovna

yuridik fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:g.xudoyberdiyeva@tiiame.uz

Батафсил

 

Xudayberdiyeva Gulnora Amanmuradovna

Ilmiy darajasi, unvoni: yuridik fanlari nomzodi, dotsent

Kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:g.xudoyberdiyeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Fuqarolik xuquqi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Г.Худайбердиева. .Вояга  етмаганлар уртасида  хукукбузарликлар ва  жиноят  содир этилишини  олдини  олишда  оила, таълим муассасаларининг урни. “Бола  хукукларини  таъминлашда  хукукий  тарбия, хукукий  саводхонликни  ва хукукий  маданиятни ошириш ва такомиллаштиришда ижтимоий хамкорлик” мавзусидаги  давра сухбати материаллари- Т.:2016.  Республика болалар ижтимоий  маркази. Б.121-127. Илмий мақола

2) Г.Худайбердиева. Ўзбекистон Республикасининг  интеллектуал  мулк  хукуки  сохасидаги  миллий  конунчилигини  халкаро  шартномаларга  якинлаштириш  масалалари Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва инновацион фаолият. -Т.:Юристлар малакасини ошириш маркази, 2016. Илмий мақола

3) Г.Худайбердиева. Жамоатчилик назоратини ўрнатиш-жамият тараққиётининг кафолати “Маънавий –маърифий ва сиёсий етуклик-жамият тараккиётининг гарави”. (Илмий- амалий канференция материаллари тўплами). –Т.ТIMI, 2016. Б.115-118Тўплам.

4) Г.Худайбердиев.  Интеллектуал  мулк   объектлари ва  ишланмаларни  инновацион  фаолиятга  тадбик  этишнинг  хукукий асослари Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва инновацион фаолият. -Т.:Юристлар малакасини ошириш маркази, 2016. Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва инновацион фаолият. -Т.:Юристлар малакасини ошириш маркази, 2016. Б.115-123 Тўплам.

 5) Г.Худайбердиева. Жамият  хукукий маданиятини  юксалтириш демократик давлат кафолати  Илмий мақола Узбекистонда   демократик  хукукий  давлат  ва фукаролик  жамиятини  ривожлантиришнинг ижтимоий –сиёсий,, фалсафий  масалалари” Т.: 2017. Б.82-85

6) Г.Худайбердиева. Тадбиркорликни  химоя килишнинг янги хукукий ассослари. Узбекистон Республикаси Конституцияси - давлат ва жамият тараккиётининг мухим  пойдевори мавзусидаги  илмий –амалий конференция  материаллари. –Т.: 2017 Б.108-113

7) Г.Худайбердиева. -Тадбиркорлик химояси, Ж. // Muhofaza, 2017. -№1, Б.28-29

8) Г.Худайбердиева. -Муаллифлик хукукитизимида бошка хукуклар химояси, Ж.// Muhofaza, 2017. -№5, Б.27-30

9) Г.Худайбердиева. Бола хукуклари: миллий ва хорижий тажриба Ўқувқўлланма -Т.: Юристлар малакасини ошириш маркази, 2015. 6 б.т

10) Г.Худайбердиева Международный Коммерческий  Арбитраж. -Т.: Юристлар малакасини ошириш маркази, 2016. Ўқув қўлланма. 6 б.т.

11) Г.Худайбердиева. “Парламентга мурожаат - давлат бошқарувининг янги ҳуқуқий - ташкилий усули”, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси- давлат ва жамият тараққиётининг муҳим  пойдевори мавзусидаги  илмий –амалий конференция  материаллари. –Т.: 2018.132-134 –бетлар.

12) Г.Худайбердиева. Оммавий ахборот воситаларида инсон шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш. “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги  илмий –амалий конференция  материаллари. –Т.: 2018.89-91- бетлар.

13) Г.Худайбердиева. Инновацион фаолиятни  тартибга  солишнинг ҳуқуқий асослари.Ж.// Muhofaza. 2018. -№02(158)  14-18- бетлар.

14) Г.Худайбердиева. Ўзбекистонда инновация ҳуқуқини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари. Ж.// юрист  ахборотномаси. 2018.-№2,  88-92- бет.-

15) Г.Худайбердиева. Корея Республикаси суд тизими ва судьялар малакасини ошириш. Ж.//  Одиллик мезони. 2018. №3-4сон.хуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий,оммабоп журнал.

16) Г.Худайбердиева.  Ахборот манбаларида  болалар ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалалари. Фалсафа ва ҳуқуқ журнали.  2019. № 13 Б. 14-17

17) Г.Худайбердиева.   Ҳуқуқий давлат барпо этиш гарови. Muhofaza 2019. -№4 (171) Б.2-4.

18) Ўзбекистонда гендер тенглигини таъминлашнинг қонунчилик ва институционал асослари. “Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаси учун кадрларни тайёрлашда хотин-қизларнинг роли” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.  ТИМКХММИ Тошкент – 2019 йил 23 – 25 май

 

Qandov Baxodir Mirzayevich

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.kandov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Qandov Baxodir Mirzayevich

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.kandov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Б.Қандов.Тарихий хотира – маънавият асоси // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзусида республика илмий-назарий анжуман материаллари. Бухоро муҳандислик-технология институти. Т. IХ. – Бухоро: “Бухоро” нашриёти, 2016. 18-21 бетлар.

2) Б.Қандов. Глобаллашув шароитида ёшларни маънавий таҳдидлардан ҳимоялашда миллий маънавий мероснинг ўрни // «Глобаллашув жараёнлари, маънавий таҳдидлар, ёшлар таълими ва тарбияси» мавзусида республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т. IV. – Навоий: 2016. 196-199 бетлар.

3) Б.Қандов. Фуқаролик жамияти қуришда ҳуқуқий онгнинг роли // «Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашув жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари» мавзусида республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон Давлат университети. – Тошкент: “Наврўз”, 2016. 107-108 бетлар.

4) Б.Қандов. Юксак ҳуқуқий маданият – демократик жамият подевори ҳамда ҳуқуқий тизим етуклигининг ифодаси сифатида // «Фалсафа ва фанлар методологияси муаммолари» мавзусида республика илмий-назарий семинар материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Фалсафа илмий маркази. – Тошкент: “Mumtoz so`z”, 2016. 145-148 бетлар.

5) Б.Қандов. Фуқаролик жамияти қурилишида ҳуқуқий давлат тизимининг ўрни // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 369-371 бетлар.

6) Б.Қандов., Н.Қ.Белгибоева. Инсон ҳуқуқларини таъминлаш демократик фуқаролик жамиятининг асоси // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 451-453 бетлар.

7) Б.Қандов., М.О. Абдураҳмонова. Глобаллашув шароитида республикамиздаги мавжуд миллатлараро тотувликни сақлаб қолиш ва янада ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 457-460 бетлар.

8) Б.Қандов., С.Холова. Таълим соҳасидаги ислоҳотлар – сифатли таълим гаровидир // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 128-129 бетлар.

9) Б.Қандов. ХХ асрнинг 20 – 30-йилларида Ўрта Осиёда ўтказилган миллий-ҳудудий чегараланиш масалаларининг ёритилиши // Турон тарихи. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. № 2-3. – Тошкент: 2016. 41-43 бетлар.

10) Б.Қандов., Қ.Ражабов. Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 1. – Тошкент: 2016. 21 бет.

11) Б.Қандов. “Глобал мувозанат” ва барқарор тараққиёт // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 2. – Тошкент: 2016. 2-3 бетлар.

12) Б.Қандов., Қ.Ражабов. Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 2. – Тошкент: 2016. 29 бет.

13) Б.Қандов., Қ.Ражабов. Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 3. – Тошкент: 2016. 23 бет.

14) Б.Қандов. Ёшларни миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор вазифаси // «Миллий менталитет ва ижтимоий жараёнлар диалектикаси» мавзусида республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон Давлат университети. – Андижон: “Ҳаёт”, 2016. 46-48 бетлар.

15) Б.Қандов. Ёш мутахассис кадрлар маънавиятини юксалтиришда таълим тизимининг ўрни // «Ёш мутахассис кадрларни тайёрлашда маънавий ва маърифий ишларнинг роли» мавзусида илмий-амалий конференция материаллари. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ёнғин хавфсизлиги олий техник мактаби. – Тошкент: 2016. 98-100 бетлар.

16) Б.Қандов. Маънавий-маданий мероснинг комил инсонни шакллантиришдаги ўрни // «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы». Материалы научно-практического семинара. Том II. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте. Ташкент: 2018 год, 121-124 стр.

17) Б.Қандов. Ёшларнинг ижтимоий фаоллиги – фуқаролик жамиятни шакллантиришнинг асосий омили // “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари” мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. Тошкент молия институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси. – Тошкент: 2018 йил, 77-79 бетлар.

18) Б.Қандов. Баркамол инсонни шаклланишида миллий урф-одатлар ва қадриятларнинг ўрни, // “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари” мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. Тошкент молия институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси. – Тошкент: 2018 йил, 82-84 бетлар.

19) Б.Қандов. Ўзбек халқи маънавий дунёсининг шаклланишида буюк мутафаккирларимизнинг бой илмий-ижодий меросини амалий ва тарбиявий аҳамияти,“Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент: 2018 йил.

20) Б.Қандов. Глобаллашув шароитида замонавий ахборот воситалари ва ёшлар маънавий-ахлоқий тарбияси масалалари, // “Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент: 2018 йил.

21) Б.Қандов.  Оммавий ахборот воситаларининг шахс ижтимоийлашувига таъсири, // “Социологияни ўқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари” мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент: 2018 йил.

22) Б.Қандов.  Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги, «Муҳофаза» журнали. № 4. – Тошкент: 2018, 30 бет.

23) Б.Қандов.  Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги, «Муҳофаза» журнали. № 6.  – Тошкент: 2018. 20 бет.

24) Б.Қандов. Ёшларимизни комил инсон қилиб тарбиялашда миллий  ва  умуминсоний қадриятларнинг аҳамияти, // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза»2018 й. № 7 сон.

25) Б.Қандов.  Жахон мамлакатлари, Мухофаза журнали, 2018 й, № 9 сон, 26 бет.

26) Б.Қандов.  Замонавий глобаллашув ва инсон ҳуқуқлари «Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 79-83 бетлар.

27) Б.Қандов.   Глобаллашув – ижтимоий борлиқ парадигмаси Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 2. – Тошкент: 2019. 2 бет.

28) Б.Қандов.    Глобаллашув жараёнида таълим «Global science and innovations 2019: Central Asia» V Международной научно-практической конференции. 6-том. Астана, Казакистан. 2019 йил март. 118-122 с.

Mamadaminova Baxtigul Abdupattayevna

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.mamadaminova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Mamadaminova Baxtigul Abdupattayevna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.mamadaminova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Совет республикасидаги маданий ўзгаришлар. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. “Ўзбекистон тарихи фанидаги инновациялар: назария ва амалиёт”. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Т.: 2013 йил. 201-203-бетлар.

2) Мамадаминова Б. Маънавий баркамол шахснинг шаклланишида оиланинг ўрни. Тошкент ислом университети. “Диншуносликнинг долзарб муаммолари”. Т.: 2013 йил.  89-92-бетлар.

3) Мамадаминова Б. Оила ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. “Образование и воспитание молодожи- фундамент благополучия и процветания жизни”.  Материалы научно-практической конференции, посвященной “Году благополучия и процветания”. VII часть. Т.: 2013 год. 244-247-стр.

4) Мамадаминова Б. Ўзбекистон тарихи фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича. ТИМИ, методик кўрсатма T.: 2012 йил.

5) Ўзбекистон тарихи (1917-1991 й.).Хрестоматия. (Муаллифлар жамоаси билан биргаликда Б.Мамадаминова)5-жилд. Масъул муҳаррирлар: А. Сабиров, Б. Пасилов.2014 йил

6) Мамадаминова Б.  “Ўзбекистоннинг маънавий,ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва замонавий тарих фани” Ёш хиваликларнинг ижтимоий ва сиёсий ўзгаришларда тутган ўрни“, илмий-амалий республика конференцияси материаллари Қарши: 2018.370-372-бетлар

7) Мамадаминова Б. Ёшлар камолотида маънавий тарбиянинг жамият тараққиётидаги роли, “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устивор йўналишлари”  илмий-амалий анжуман материаллари Тошкент: 2018.67-69-бетлар.-

8) Мамадаминова Б. “Ўзбекистон тарихи манбашунослик масалаларининг долзарб муаммолари”, ХХСРдаги ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар архив хужжатларида мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Ўзбекистон миллий университети. 2018 йил. 77-79 бетлар.

9) Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Совет Республикасида иқтисодий сиёсат ва хўжалик соҳасидаги ислоҳотлар, Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. илмий журнал. 2018  йил. 5-сон.53-55 бетлар.

10) Мамадаминова Б. ХХ асрда аграр соҳада дастлабки демократик ўзгаришларнинг амалга оширилиши. Тарихий хотира – ўзликни англаш ва миллий-маънавий тараққиёт омили” мавзусида Республика анъанавий илмий-назарий анжумани материаллари. – Бухоро: 2019. 217-220 бетлар.

11) Мамадаминова Б. Марказий Осиё минтақасининг ирригация тарихини ўрганиш масалалари// Фалсафа ва хукук. 1-сон, 2019. 69-72 бетлар

12) Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Республикасидаги сиёсий жараёнлар ва ижтимоий муносабтлар// Ўтмишга назар №3 2019 й. 213-218 бетлар

13) Мамадаминова Б. Аждодлар жасорати «Муҳофаза» журнали. № 5. – Тошкент: 2019. 30-31 бетлар

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: n.alimuxamedova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: n.alimuxamedova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Алимухамедова Н. Ахборот маданиятини шакллантириш давр талаби.//  “Глобаллашув жараёнлари ва ахборот асрида  ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишнинг маънавий-маърифий ва ғоявий жиҳатлари”. Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети. Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2016 йил 18 май. 128-132 бетлар.

2) Алимухамедова Н.  Ижтимоий фаоллик  – фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий омили.// Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 25 йиллигига  бағишланган  “Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт”мавзусида ўтказиладиган республика илмий-назарий конференцияси материаллари. ЎзМУ. Тошкент, 2016 йил 25-26 май. 

3) Алимухамедова Н. Глобаллашув жараёнларида таьлим-тарбиянинг аҳамияти.// Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 25 йиллигига  бағишланган  “Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт”мавзусида ўтказиладиган республика илмий-назарий конференцияси материаллари. ЎзМУ. Тошкент, 2016 йил 25-26 май. 

4) Алимухамедова Н.  Миллий ўзликни англашда диний ва миллий қадриятларнинг ўрни.// ”Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”. ЎХДП ва ТИМИ республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2016 йил 14июнь. 77-79 бетлар.

5) Алимухамедова Н.  Шахс маънавиятини шаклланишида таьлим-тарбиянинг ўрни.//  Ижтимоий фанлар: ҳолати, туташ манзиллари ва таълим масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзМУ. Тошкент, 2016 йил 31 май.  353-355 бетлар.

6) Алимухамедова Н.  Она ва болани ижтимоий ҳимоясида маҳалланинг тутган ўрни.// “Ўзбекистон жамиятини модернизациялаш шароитида оналар ва болаларни ижтимоий  ҳимоялаш”. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Униаерситети, Социология ва ижтимоий иш кафедраси, Республика ижтимоий мослашув маркази ва “Етакчи “ ёшлар маркази республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т. 2016 йил  30 апрель. 362-364 бетлар.

7) Алимухамедова Н.  Тенденции социального развития молодёжи Узбекистана. Высшая школа. Научно-практический журнал. №11/2017. Уфа.

8) Фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий омиллари.// Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни. ТДТУ республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2017 йил 10-11 апрель. 360-362 бетлар.

9) Алимухамедова Н.  Мустақиллик йилларида миллий ўзликни англаш масалалари.// Ўзбекистоннинг тарихининг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2017 йил 5 май. 326-328 бетлар.

10) Алимухамедова Н.  Баркамол шахсни тарбиялашда таьлим-тарбиянинг ўрни.//  Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни. ТДТУ республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2017 йил 10-11 апрель. 69-70 бетлар.

11) Алимухамедова Н.  Она ва болани ижтимоий ҳимоясида маҳалланинг тутган ўрни.// “Ўзбекистон жамиятини модернизациялаш шароитида оналар ва болаларни ижтимоий  ҳимоялаш”. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, Социология ва ижтимоий иш кафедраси, Республика ижтимоий мослашув маркази ва “Етакчи “ ёшлар маркази республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т. 2016 йил .362-364 бетлар.

12) Алимухамедова Н. Образование как основа человеческого развития, “Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзудаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент, 2018 йил. 38-41 бетлар.

13) Алимухамедова Н.Особенности социального развития молодёжи Узбекистана. “Социологияни уқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари” мавзудаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент, 2018 йил.61-63 бетлар

14) Алимухамедова Н. Основные виды творческого мышления как категории науки и тпознавательного процесса личности. Высшая школа. Март 2018.5-7 стр.

15) Алимухамедова Н.  Актуальные проблемы науки и образования в современном вузе. Сборник трудов IV Международной  научно-практической конференции.  Республика Башкортостан, Стерлитамак. 23-25 мая 2019 года. 209-214 стр.

16) Алимухамедова Н.  Глобаллашув жараёнида миллийлик ва этник идентификация масалалари. Фалсафа ва хукук. №13. 2019. 99-101 бетлар

17) Алимухамедова Н.  “Ёшлар ғоявий иммунитетини ривожлантириш ва маънавий – ахлоқий тарбияси масалалари” . Актуальные вызовы современной науки. XXXVII Международная научная конференция 26-27 мая 2019г. Сборник научых трудов. Выпуск 5 (37)  часть 1 Переяслав – Хмельницкий. 136-141 бет.

Raxmonov Baxodir Mirzayevich

Kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.raxmonov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Raxmonov Baxodir Mirzayevich

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.raxmonov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Рахмонов Б. Амир Темур ва Темурийлар салтанатининг интелектуал салохияти мавзусидаги Республика илмий-назарий конференцияси материаллари тўпламида Ўзбекистонда ижтимоий иш сохаси тарихини ўрганишда “Темур тузуклари” асарининг ахамияти хақида илмий мақола чоп этилди. (Самарқанд -2013, Б-107-109)

2) Рахмонов Б.  Янги давр санъати: анъанавийлик ва трансформацион жараёнлар мавзусидаги республика илмий-назарий-амалий конференция материаллари тўплами. “Ижтимоий хизмат курсини ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари.” Мақола нашрдан чиқди. Тошкент, 2013.  Б.-247-249.

3) Рахмонов Б.  Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар 2-сон ЎзДСМИ  илмий-услубий мақолалар тўпламида “Ёшлар маданий бегоналашувини олдини олишда ижтимоий иш ва санъат ҳамкорлиги. Замонавийлик контексида узлуксиз таълим узвийлиги муаммолари” мақола нашрдан чиқди. (Тошкент-2013,Б.-268-272.)

4) Рахмонов Б.  Ўзбекистонда демократик жараёнларнинг чуқурлаштириш – обод турмуш кафолати. Республика илмий-амалий конференция мақолалар тўпламида “Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида ёшлар йўналтирилган социал хизмат тизими.”мақола нашрдан ичиқди. (Тошкент, 2013.  Б.-87-92 )

5) Рахмонов Б.  Мирзо Улуғбек мероси ва хозирги замон. Республика илмий-амалий конференция материаллари. “Улуғбекнинг бунёдгорлик ишлари”. Тошкент 2014.

6) Рахмонов Б. ЎзМУ ислохотларни янада чуқурлаштириш шароитларида турмуш шароитининг яхшилашнинг ижтимоий омиллари. Республика илмий- амалий конференция материаллари. “Ёшларга йўналтирилган социалагик хизматни такомиллаштиришнинг инновацион механизмлари”. Тошкент 2014.     

7) Рахмонов Б. Қадрият газетаси. 15-февраль сони. “Миллий кураш миллий қадриятларимиз” Тошкент 2014.

8)Б.Рахмонов. Б.Қандов. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти (услубий қўлланма). Т.: 2017. 10,2 б.т.

9)Ёш кадрлар фаолиятида кексалар тарбияси.Ўзбекистон темир йуллари тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш стратегияси республика илмий амалий конференция. 2018 йил 30 май.23-26-бетлар.

10) Рахмонов Б. Маънавий маданият тизимида функционал ёндашув. Ўзбекистон темир йуллари тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш стратегияси республика илмий амалий конференция. 2018 йил 30 май.44-46-бетлар.

11) Рахмонов Б.Фукаролик жамиятини куришда ёшлар фаоллигини ошириш.Ўзбекистон темир йуллари тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш стратегияси республика илмий амалий конференция. 2018 йил 30 май.231-237-бетлар.

12) Рахмонов Б.Сув келтирган элда азиз ёки кечиккан ҳақиқат. “Ирригация ва мелиорация” журнали, Ҳаммуаллиф. 2019, № 1 (15), 73-75 бетлар.

13) Рахмонов Б. Миллий ғоя ва қадриятлар уйғунлиги. “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали, 2019, № 4, 33-35 бетлар

Raxmonberdiyeva Nodira Bilolovna

Кafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: n.raxmanberdiyeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Raxmonberdiyeva Nodira Bilolovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Кafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: n.raxmanberdiyeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Рахмонбердиева Н. Мафкуравий тарбияда мафкуравий профилактиканинг ўрни“Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016.

2) Рахмонбердиева Н. Иқтисодиёт ва экологиянинг уйғунлашувида эҳтиёж масаласиТошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда “Оила  - жамиятнинг асосий бўғини”Оила институтини янада такомиллаштириш нинг долзарб вазифалари мавзуидаги илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Т, 2016 й.

3) Рахмонбердиева Н.  Юксак салоҳиятли мутахассислар тайёрлашда ҳуқуқий маданиятни шакллантириш устивор вазифа. Т,2016 Баркамол инсонни шаклланишида устоз ва шогирд масалаларининг айрим томонлари. Миллий ва маънавий қадриятларнинг юксалишида аёлларнинг ўрни. Маърифатпарварларнинг ёшларда толерантликни шакллантириш муаммолари билан боғлиқ ижтимоий-фалсафий мероси.  Илмий тўплам. Тошкент ислом университети. 2016 йил.

4) Рахмонбердиева Н. Фан-техника тарақиётининг модернизация жараёнидаги роли. Иқтисодий барқарорликка эришишда модернизациялаш ва иқтисодий мутаносибликларни таъминлаш муаммолари. Республика илмий-амалий конференция Баркамол авлод маънаавиятини шакллан тиришда таълим-тарбиянинг роли. Бухоро мухандистлик институти. “Тарихий хотира – маънавият асоси” Бухоро 2016 й.

5) Рахмонбердиева Н.  Фуқаролик жамияти экологик дунёқарашни шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг роли. И.Каримов номидаги ТДТУда ўтказилган “Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни” Т. 2017 й.

6) Рахмонбердиева Н.  Ёш мутахассис кадрлар маънавиятини юксалтиришда таълим тизимининг ўрни «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы». Материалы научно-практического семинара. Том III. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте. Ташкент: 2017 год.

7) Рахмонбердиева Н.  Табиатни муҳофаза қилишда илмий билимларни ўрниТДИУ  республика илми-амалий конференция илмий мақоллар тўплами.

8) Рахмонбердиева Н. Таълим ва тарбиянинг баркамол авлод маънавиятини шакллантиришдаги роли”, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, республика илмий-амалий конференцияси, Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назарий ва амалиёт уйғунлиги-2018. 227-229бет.

9) Рахмонбердиева Н. “Оммавий ахборот воситаларининг инсон маънаий оламига таъсири”, Тошкент молия институти, Демократик ислоҳатларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг  ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари, мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман-2018, 102-103бет.

10) Рахмонбердиева Н. “Собиқ иттифоқ даврида Ўзбекистоннинг кадрлар сиёсати ва унинг оқибатлари”, Ўзбекистон Темир йўл транспорт тизимида баркамол шахс ва малакали кадрлар таёрлаш ва қайта таёрлаш стратегияси мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси, 2018й, 68-71бет.

11) Рахмонбердиева Н.”Ўрта Осиё маъданчилик тарихидан”-И.А.Каримов номидаги ТДТУ, Олмалиқ филиали, илмий-назарий мақолалар тўплами.

12) Рахмонбердиева Н.  Ўзбекистоннинг маънавий, ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва замонавий тарих фани, илмий-амалий конференция-“Ўрта Осиёда ўтказилган районлаштириш сиёсати даврида Хоразм округи” –Карша Давлат Университети, 2018й, 373бет.

13) Рахмонбердиева Н. “Ўзбекистон ёўларининг жамиятта тутган ўрни” Мирзо Улуғбек номидаги МУ. Ижтимоий фанлар факультети. “2019 йил фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” га бағишланган “Миллий ғояни янада ривожлантириш: иннавацион ғоялар ва техналогиялар” мавзусидаги Республика илмий – амалий конференцияси Тошкент 2019 йил 7 май. 274 – 278 бет.

 Xakimova Maxruya Abdulxayovna

Katta oʻqituvchi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:m.xakimova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Xakimova Maxruya Abdulxayovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Katta oʻqituvchi,

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: m.xakimova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Yoshlar sotsiologiyasi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) М.Хакимова.Ёшлар дунёқарашида замонавийлик ва миллий қадриятлар мутаносиблиги// Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий  университети. –332-334-бетлар

2) М.Хакимова. “Ўзбекистондаги демок ратик жараёнлар ва фуқаролар ҳуқуқий маданияти”//З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси 135-137-бетлар

3) М.Хакимова.“Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли”//З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси 41-45-бетлар

4) М.Хакимова.Ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришнинг назарий-амалий аҳамияти. З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси 109-111-бетлар

5) М.Хакимова.“Ёшларни ахборот ҳуружлари дан ҳимоя қилиш” “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016.141-142-бетлар

6) М.Хакимова.Ижтимоий адолат тамойиллари – фуқаролик жамияти асоси. Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент 2017 й. 366-368 бетлар

7) М.Хакимова.Бухоро амирлиги хунармандчилигининг ўзига хос жиҳатлари. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман.  Андижон давлат университети. – Андижон: 2017 йил. 102-105 бетлар

8) М.Хакимова.Ўзбекистонда ижтимоий адолат тамойиллари. «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы». Материалы научно-практического семинара. Том V. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте. Ташкент: 2017 184-186 бетлар

9) М.Хакимова.Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳа мутахассисларининг касбий-ахлоқий сифат ларидаги ўзига хосликла. «Irrigatsiya va melioratsiya» журнали. № 3. – Т.: 2016. 63- бет.

10) М.Хакимова.“Миллий ғоя: Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегия  си” (магистратура 1-босқичида) фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича Услубий кўрсатма,   ТИҚХММИ. 2017 йил. 4 б.т.

11) М.Хакимова.“Маданиятшунослик” фанидан амалий машғулотларни ўтказиш учун Услубий кўрсатма,   ТИҚХММИ. 2017 йил4 б.т

12) М.Хакимова.“Ҳаракатлар стратегиясини ёшлар дунёқараши ривожидаги ўрни. Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. 2018 йил, 289-292-бетлар.

13) М.Хакимова.“Мутахассис кадрлар тайёрлашдаги касбий ахлоқ меёрлари. Ўзбекистон темирйўл транспорт тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлваш стратегияси. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2018 йил, 60-64-бетлар.

14) М.Хакимова.“ Фуқаролик жамияти – маънавий-маданий қадриятларга таянадиган эркин демократик ҳуқуқий жамиятдир«Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 152-155 бетлар

15) М.Хакимова. Жамоат ташкилотлари ривожланиши – шахс ижтимоийлашуви омили сифатида«Актуальные вызовы современной науки» XXXVII Международной научной конференция. 26-27 мая 2019 г. – Переяслав-Хмельницкий: Украина. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 5(37), ч. 1. – с.  141-145. http//iscience.in.ua.

16) М.Хакимова.  Развитие культуры в современном мире. ACADEMY №2 (41), 2019 Российский импакт-фактор: 0,19 Научно-методический журнал. 54-56 стр

Ravshanov Alisher Saydullayevich

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: a.ravshanov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Ravshanov Alisher Saydullayevich

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: a.ravshanov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Yoshlar sotsiologiyasi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Равшанов А.“Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” Республика илмий- амалий конференцияматериаллар тўплами. “Маънавий маданиятнинг шаклланишида миллий урф-одатлар ва қадриятларнинг ўрни”Тошкент 2016.. 128-132 бетлар.

2) Равшанов А. “Фалсафа тарихи” ва замонавий жамиятнинг маънавий тараққиёти” Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети фалсафа факультетининг 35 йиллигига бағишланган Республика илмий- амалий конференция  материаллар тўплами.Тошкент2016 76-80 бетлар.

3) Равшанов А. “Ахборот хуружи даврида ёшлар онгини шакллантириш омиллари” мавзуида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент Ахборот технологиялари университети. Глобаллашув жараёнида толерантликнинг роли. Тошкент 2016 йил 32- 33 бетлар.

4) Равшанов А. “Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Глобаллашув жараёнида ёшларнинг маънавий юксалиш имкониятлари ва истиқболлари. Ўзбекистон Миллий университети Тошкент темир йўл муҳандислари институти Ўзбекистон давлат консерваторияси Тошкент 2017    376-378 бетлар

5) Равшанов А. “Глобаллашув ва миллий – маънавий тараққиёт тенденциялари” Республика илмий-амалий конференцияси. Глобаллашув ва “Оммавий маданият” Тошкент 2016. 153-155 бетлар

6) Равшанов А.Мозийдан Садо (Echo of history Эхо истории) Илмий – амалий, маънавий – маърифий, рангли журнал. Маданиятнинг тарихий ўчоқлари ва “эркаклар уйи” (22-26 бетлар)2 (78) 2018й.

7) Равшанов А. Ўзбекистон Миллий Университети “Глобаллашув миллий – тараққиёт тенденциялари” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари “Глобаллашув ва оммавий маданият” (76-80 бетлар)2018 йил.

8) Равшанов А.Тошкент Ахборот технологиялари университети “Ахборот хуружи даврида ёшлар онгини шакллантириш омиллари” мавзуида ўтказилган республика илмий – амалий конференция материаллари тўплами “Глобаллашув жараёнида толерантликнинг роли” (32-36 бетлар) 2018 йил.

9) Равшанов А. “Маънавий баркамол кадрлар тайёрлаш – давр талаби” Фалсафа ва ҳуқуқ ижтимоий-сиёсий, маънавий–маърифий, фалсасфий-ҳуқуқий журнал 2019/1(№13) 103- 105 бетлар

Ubaydullayeva Barno Mashrabjonovna

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.ubaydullayeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Ubaydullayeva Barno Mashrabjonovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.ubaydullayeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbeklar etnologiyasi 

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1.Убайдуллаева Б.М. Ўзбек этнопедагогикаси  тенденциялари. Монография.−Тошкент: Академнашр, 2019. – 200 б.

2. Убайдуллаева Б.М. Антропологические исследования: изучение фактора социализации детей в узбекской махалле«Актуальные проблемы исторической науки Казахстана и Центральной Азии». Сборник статей международной научной конференции. – Астана, 2019. – С.183– 192.

3. Убайдуллаева Б.М. АҚШда этнопсихология мактабининг ривожланиши //Марказий Осиё маданияти, тарихи ва тарихшунослиги масалалари. Р.Ҳ.Сулаймонов нинг 80‑йиллик юбилейига бағишланган Халқаро илмий‑амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019. Б. 197‑200.

4. Убайдуллаева Б.М. Характернинг этник хусусиятини ўрганишга доир тадқиқотлар ҳақида/ Марказий Осиё тарихи ва маданияти мавзусидаги  ёш олимларнинг республика илмий‑амалий конференцияси материаллари. –Тошкент, 2019.№ 4. – Б.9‑15

5.Убайдуллаева Б.М. Ислом динининг оилавий муносабатларга таъсири /Ўзбекистонда дин психологиясининг илмий-назарий ва амалий масалалари» мавзусидаги конференция материаллари. –Тошкент, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2019. – Б.56‑64.

6. Убайдуллаева Б.М. Сурхондарёда оилавий тарбиянинг этник хусусиятлари /“Бойсун баҳори” очиқ фольклор фестивалининг “Жаҳонцивилизациясида Бойсуннинг моддий ва маънавий маданияти” халқаро илмий-амалий конференцияси тўплами. –Тошкент: «YANGI NASHR», 2019. – Б. 49‑52.

7. Убайдуллаева Б.М.Глобаллашув шароитида ўзбек маҳалласининг ёш авлод тарбиясидаги аҳамияти /Глобаллашув шароитида тинчлик ва барқарорликка таҳдид солувчиғоявий, мафкуравий ва ахборот хуружларига қарши курашишнинг замонавийусулларини яратиш илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами– Тошкент: «Fan va texnologiya» 2019. – Б. 36–38.

Turdiboyeva Mahsuda Oʻngʻorovna

kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: m.turdiboyeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Turdiboyeva Mahsuda Oʻngʻorovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:m.turdiboyeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Турдибоева М.Ў. Некоторы проблемы землепользования и водопользования в Республике Узбекистан. Молодой  учёный. Международный научный журнал. Россия- 2016 № 9. Часть 4.

2) Турдибоева М.Ў. Выращивание сахарной свеклы. Молодой  учёный. Международный научный журнал. Россия- 2016 № 12. Часть 11

3) Турдибоева М.Ў. Выделение эндемичных штаммов грибов и ризосферы корней хлопчатника. Молодой  учёный. Международный научный журнал. Россия- 2016 № 12.Часть 11

4) Сангиров Р. Турдибоева М. “Ўзбекистон тарихи” фанидан услубий қўлланма. ТИҚХММИ, 2017

5) Турдибоева М.Ў. “Приоритетные направления развития в высшем образовании Узбекистана”. Молодожь в науке и культуре 21 века матералы международного научно-творческого форума 2016г. Челябинск.

6) Турдибоева М.Ў. “Эстетика” фанидан ёшлар эстетик камолотига салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ва “оммавий маданият” ҳамда унинг ечимини ўрганиш бўйича услубий кўрсатма“ТИМИ” нашриёти. 60-бет. 2015  йил

7) Турдибоева М.Ў.Развитие культуры в современном мире. Высшая школа № 11. 2017.г.Уфа.

8) Турдибоева М. Полевые исследования режимов полива хлопчатника. Молодой учёный №22. 2017

9) “Ўзбекистонда ер эгалиги муносабатларини мустаҳкамлашнинг ҳуқуқий асослари, ” Ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани тўплами. Тошкент. 2018 йил 15-16 апрель. 122-126-бетлар.

10) “Экологик муаммо  инсониятни ташвишга  солиб турган муаммоларидан бири эканлиги”  Ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани тўплами. Тошкент. 2018 йил 15-16 апрель.

11) Современное оборудование для хроматографического анализа в экспертизе качества, Молодой  учёный. Международный научный журнал. Россия- 2018 № 27, 122-стр.

12) Турдибоева М “Амир Темурнинг давлат ва иқтисодиётни бошқаришдаги ўрни ҳамда Темурийларнинг иқтисодиёт соҳасидаги ислоҳотлари”// “Ўтмишга назар”журнали. №4.- Ташкент 2019. 310-316 бет.

13) “Ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш масалалари” // Фалсафа ва ҳуқуқ  журнали. №13.- Ташкент.2019. 143-145- бет

14) “Критерии, показатели и качества толерантной личности”. Academy Российский импакт-фактор: 0,19 научно-методический журнал. № 2 (41), 2019. 51-53 стр.

 

Ernazarov Shermuxammad Eshbekovich

Kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-4665

Email:sh.ernazarov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Ernazarov Shermuxammad Eshbekovich

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-4665

Email:sh.ernazarov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: “Milliy gʻoyaning”

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Эрназаров Ш. Баркамол авлодни тарбиялашда миллий ғоянинг аҳамияти. //Баркамол шахсни шакллантириш муаммолари / Илмий мақолалар тўплами. ЎзМУ.–Т., 2016. - Б.228-232.

2) Эрназаров Ш.  Халқаро террорчиликка қарши курашда Ўзбекистоннинг ўрни ва роли. //Ёшлар дунёқарашида диний экстримизм ва халқаро терроризмга қарши иммунитетни шакллантириш муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари (2016 йил 30 май). –Т., 2016. - Б.18-20.

3) Эрназаров Ш.  Темурийлар даврида ирригация ишлари. // Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик жамият тараққиётининг гарови. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. ТИМИ (2016 йил 14 июн). –Т., 2016. - Б.110-114.

4) Эрназаров Ш.  Ўзбекистон тарихидан олий ўқув юртларига кирувчилар, олий ўқув юртлари талабалари учун УСЛУБИЙ ҚЎЛЛАНМА.  17,5 босма табоқ Тошкент: Турон иқбол, 2016, 528-бет. Ҳаммуаллиф: Холиқулов А.Б., Тухтабеков К.А.

5) Эрназаров Ш.Муҳаммад ал-Хоразмий ва ўрта аср олимларининг Ўрта Осиёда гидрологиянинг ривожланишига қўшган ҳиссалари. Муҳаммад ал-Хоразмийнинг мероси: фанга қўшган ҳиссаси ва жаҳон цивилизация тараққиётидаги аҳамияти. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. ТАТУ, 2018 йил 22-23 май. Б.179-182.

6) Эрназаров Ш. Ҳаракатлар стратегияси – ўзига хос янги миллий ғоя. “Марказий Осиё маданияти Республика илмий-амалий конференцияси, 2019 йил 6 июн. ЎзМУ. –Т., 2019. тарихи ва тарихшунослиги масалалари” Б.46-49.

Botirova Xalima Eshmamatovna

kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: x.botirova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Botirova Xalima Eshmamatovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: x.botirova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Ботирова Х. “Ўзбекистонда аграр соҳа мутахассисларни тайёрлаш жараёни: тенденсиялар ва муаммолар” мавзусидаги докторлик мавзуим бўйича адабиётлар тўплаяпман.

2) Ботирова Х.  “Жанубий Ўзбекистон тарихи археологияси, этнологияси янги манбаларида”. Республика илмий анжуманида. “Жанубий ҳудудларнинг аграр соҳасидги тараққиёт омилларининг натижалари ва муаммолари”. 78-80 бетлар 2015 йил Қарши.

3) Ботирова Х.  “Салоҳият мезони”.Илмий мақолалар тўпламида “Фермерларнинг хўжалик бошқарувидаги иштироки ва унинг омиллари”.74-76 бетлар 2015 йил Наманган.

4) Ботирова Х.  “Салоҳият мезони”.Илмий мақолалар тўпламида “Қишлоқ хўжалигининг моддий жиҳатдан мустаҳкамлашда мулкдор фермер мутахассисларга муносабат. 65-67 бетлар 2015 йил Наманган. 

5) Ботирова Х.  Жанубий худудларнинг аграр соҳасидаги тараққиёт омилларининг натижалари ва муаммолари. Жанубий Ўзбекистон тарихи, археологияси,этнологияси янги манбаларда Республика илмий амалий анжуман мақолалар тўплами Қарши 2015 йил 23-май.

6) Ботирова Х.  Жанубий худудлар қишлоқ ҳужалигининг агро-техник соҳасидаги мутахассислар ҳолати ва тарихий таҳлили. . “Ўзбекистонда ижтимойи-иқтисодий ва этномаданий ҳаёт тарих ва тахлил” 1-қисим Термиз 2015йил.

7) Ботирова Х.   Жанубий худудлар агросаноат ривожида мевачилик ва чорвачилик соҳасида мутаҳассислар тажрибаси бўйича тарихи таҳлиллари. . “Ўзбекистонда ижтимойи-иқтисодий ва этномаданий ҳаёт тарих ва тахлил” 1-қисим Термиз 2015йил

8) Ботирова Х.   Шахснинг шакилланишида тарихий,миллий ва умуминсоний қадирятларнинг уйғунлиги.Миллий ва маънавий қадирятларнинг юксалишида аёлларнинг ўрни.Тошкент ислом университети 2016йил.

9) Ботирова Х.   Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий силжиш ва унинг таҳлили. “Давир, Замон, Шахс ” Республика илмий амалий анжумани 1-қисим 2016 йил.

10) Ботирова Х.   Мустақиллий йилларида Ўзбекистон жанубий ҳудудларида аграр соҳадаги ислоҳотлар ва унинг истиқболли  тараққиёти. . “Давир, Замон, Шахс ” Республика илмий амалий анжумани 1-қисим 2016 йил.

11) Ботирова Х. Факторы, влияющие на воспитание молодежи в духе патриотизма.Молодежы в науке и культуре XXI  века. Материалы международного научно-творческого формула.Челябинский  31октября- 3ноября 2016г.

12) Ботирова Х.   Қишлоқ ҳўжалигининг агро-техник соҳасидаги   мутаҳассислар тажрибаси бўйича тарихи таҳлиллари. Маънавий – маърифий ва сиёсий етуклик-жамият тараққиётининг гарови.  Илмий  амалий конференция материаллари  тўплами Тошкент  2016 йил 14-июнь

13) Ботирова Х.   Аграр соҳасидаги ислоҳатларнинг самараси ва натижалари таҳлили. “Давир, Замон, Шахс ” Илмий амалий мақолалар тўплами.  2017 йил. 71--73 бетлар.   

14) Ботирова Х.   Аграр соҳасидаги ислоҳатларнинг самараси ва натижалари таҳлили.“Бойсун баҳоори”—Миллий маънавиятимиз дурдонаси. (Халқора илмий анжуманга бағишланган мақолалар тўплами). 2017йил 114-117 бетлар.

15) Ботирова Х.   Аграр соҳада малакали мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш жараёнида Олий таълим тизимининг ўрни.Буюк муҳаддис Абу Исо Термизий ва Термизийларнинг бой илмий-маънавий меросини ўрганиш. Халқаро илмий  анжуман мақолалар тўплами.  Тошкент  2017 йил 374-375 бетлар 

16) Ботирова Х.  “Ёшларни ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш”.Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари мавзусидаги вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман. 1-қисм. Тошкент 2018йил. 91-92бетлар.

17) Ботирова Х.   “Аграр соҳа ривожида Бойсун минтақасининг ўзига хос хусусиятлари”.“Давр,Замон,Шахс”, “Бойсун-баҳори”- моддий ва номоддий маданиятимиз дурдонаси” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. 2018 йил 1-қисм , 14-17 бетлар.

18) Ботирова Х.  ”Аграр мутахасисларнинг ерга ва деҳқончилик хўжалиги муносабати”, Х.Ботирова. Х.Ботирова. “Давр,Замон,Шахс”, “Бойсун-баҳори”- моддий ва номоддий маданиятимиз дурдонаси” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. 2018йил 2-қисм , 32-35бетлар.

19) Ботирова Х. ”Факторы  и сущность коренных структурных изменений в аграрном секторе южных областей Узбекистана”.Министерство образования и науки республики Казахстанский государственный университет им М.Ауэзова. Вестник наука южного Казахстана. 2018 год. 127-131стр.

20) Ботирова Х. Тарихий хотира-ўзликни англаш ва миллий-маънавий тараққиёт омили. Республика анъанавий илмий-назарий анжумани материаллари.”Ахборатлашган жамиятда ёшларнинг маънавий-аҳлоқий тарбияси”. Бухоро 2019 йил. 78-79 бетлар

21) Ботирова Х.  “Мустақиллик йилларида Ўзбекистон жанубий ҳудудларида аграр соҳадаги ислоҳатлар ва унинг истиқболи тараққиёти”. Фалсафа ҳуқуқ журнали. 2019 йил №13, 46-148 бетлар.

Akilova Oʻgʻilxon Mirzapoyasovna

kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:u.akilova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Akilova Oʻgʻilxon Mirzapoyasovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:u.akilova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: “Milliy gʻoya”

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Акилова Ў.ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В СОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ. ACADEMY научно-методический журнал 2019. феврале№2   С. 86 - 87

Oʻralov Dilshodbek  

kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: d.uralov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Oʻralov Dilshodbek  

Ilmiy darajasi, unvoni:

kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:d.uralov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Falsafa tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1. Ғаззолийнинг "Мунқиз мин ад-далал" асарида илмлар таснифи тўғрисида. "Ўзбекистонда Фуқаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли". Республика илмий-амалий конферинсияси.  ТДИУ 2015-йил 26-май. 279-283-бетлар.

2. "Абу Ҳомид ал-Ғаззолий ва илмлар таснифи". "Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назарий ва амалиёт"

Республика илмий-амалий конференсияси..

ЎзМУ 2016.  119-122-бетлар

3. "Абу Наср Форобий ва илмлар таснифи". "Камолот сари".

Иқтидорли ёшлар илмий тўплами. ТДШИ 2016 106-108-бетлар

 

Muqimov Baxriddin Asrorovich

kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.mukimov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Muqimov Baxriddin Asrorovich

Ilmiy darajasi, unvoni:

kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.mukimov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Муқимов Б. Ёшларнинг сиёсий маданиятини юксалтириш бошқарувнинг муҳим омили. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.          2013 йил

2) Муқимов Б. Замонавий раҳбарнинг маънавий ва ахлоқий хусусиятлари. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.  2014 йил .

3) Муқимов Б. Дунёнинг сиёсий манзараси ва геосиёсат. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.  2014 йил .

4) Муқимов Б. Раҳбар шахснинг нутқ маданияти ва нотиқлик маҳоратининг ўрни. IV Республика илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.  2014 йил .

6) Муқимов Б. Маънавий қадриятлар, уларнинг ўзига хос хусусиятлари. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет. 2015 йил.

7) Муқимов Б. Маънавий қадриятлар,  тизими ва унинг  таянч қадриятлари. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет. 2016 йил.

8) Муқимов Б. “Цивилизациялар тўқнашуви”дан халқаро мулоқот сари// , “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари.” Мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил, 106-107 бетлар.

9) Муқимов Б. Ёшларнинг коммуникатив компетенцияси уюшқоқлик ва самарадорликнинг бош омили, //“Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари” Мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил, 125-130 бетлар.

10) Муқимов Б. Миллий ва умуминсоний қадриятларнинг баркамол шахс шаклланишидаги аҳамияти. Фалсафа ва ҳуқуқ журнал.-Тошкент: 2019/1. 178-180 бетлар

11)Муқимов Б. Мамлакатимизда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш масалалари. “Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда ёшларнинг ўрни ва роли” мавзусида Республика илмий-амалий конференцияси. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети .-Тошкент: 2019 йил 52-54 бетлар.

12)Муқимов Б. Воизлик санъатининг таъсирчан механизми ва ғоявий қурол сифатидаги моҳияти. “Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш борасида раҳбар кадрлар олдида вазифалар: мавжуд ҳолат, муаммолар ва ечимлар” мавзусида Республика илмий-амали анжуман. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлвт бошқаруви академияси.-Тошкент:2019йил 102-107 бетлар.

Oʻrozaliyeva Gulshoda Bekpoʻlatovna

Sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99890-964-40-80

Email:g.urozaliyeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Oʻrozaliyeva Gulshoda Bekpoʻlatovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Sotsiologiya fanlari nomzodi

Kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99890-964-40-80

Email:g.urozaliyeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Gender sotsiologiyasi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Ўрозалиева Г. О роли национальных традиции в семейном воспитании. Ўзбекистон Миллий Университетеи, Республика илмий амалий конференция материаллари.Т.; 2018. Б.51-52.

2) Ўрозалиева Г.  Роль гендерных исследований в формировании гражданского общества.  Республика илмий амалий конференцияси. Ўзбекистон Миллий Университетеи. Т.: 2019, Б. 294-29

3) Ўрозалиева Г.   Гендер: назария масалалари. “Кишлок ва сув хужалиги сохаси учун кадрларни тайёрлашда хотин-кизларнинг роли” республика илмий-амалий анжуман материаллари. ТИКХММИ. Т.; 2019. Б 56-58.

4) Ўрозалиева Г.    Гендерные проблемы в системе становления гражданского общества. Фалсафа ва хукук. 1-сон, 2019. Б.-88-90.

 

Xalilova Zilola Erkinovna

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: z.xalilova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Xalilova Zilola Erkinovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari nomzodi, dotsent

kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: z.xalilova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Islom dini taʼlimi tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1)Cоветский Узбекистан и Восток: международная практика и «модернизм» в исламских образовательных учреждениях // Мир востока и мир запада: проблемы и перспективы. Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Россия, Уфа. 2018. – P.497-502.

2)Ўзбекистонда 1945-1991 йилларда ислом таълими: муаммонинг тарихшунослик таҳлили // Ўзбекистонда тарих фани: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари. Тарихшунослик ўқишлари-2017 конференция материаллари. – Тошкент, 2018. – Б.262-271.

3)Thepathtomodernization: Conceptsof education andintellectualdiversityinTurkestan (19th – early 20th century) // Internationalconference “Education andEnlightenment(s). IdealsandRealities – PeriodsandCultures” organizedbySaarlandUniversity, Saarbrucken, Germany, 19-21 March 2019.