Kafedra xodimlari

Oʻljayeva Shoxista Mamajonovna

Kafedra mudiri, Tarix fanlari doktori, professor

Tel.:  +99871-237-46-65

Email: sh.uljayeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Oʻljayeva Shoxista Mamajonovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra mudiri, Tarix fanlari doktori, professor

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: sh.uljayeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

 Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Ўлжаева Ш. Бугунги Ўзбекистон дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантитришда Амир Темур меросининг аҳамияти. “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 23-29 б.

2) Ўлжаева Ш. Анқара жангидан аввалги халқаро вазият. “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 65-68 б.

3) Ўлжаева Ш. Амир Темур ва Йилдирим Боязид ўртасида дипломатик алоқаларнинг бошланиши ва ривожланиши. “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 75-80 б. . -

4) Ўлжаева Ш. Амир Темур ташқи сиёсати ва дипломатиясини ривожлантиришда Буюк ипак йўлининг аҳамияти.  “Бугунги Ўзбекистоннинг дипломатик ва халқаро муносабатларини ривожлантиришда Амир Темур меросининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т: 2018 й. 137-140 б. -Т.: ТКТИ, 2018..-Б.402-403.

5) Ўлжаева Ш. Уюшмаган ёшларни мотивациялаш: муаммо ва ечимлар. // “Умидли кимёгарлар-2018” // Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини ХХV-илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. Тошкент-2018.-Б.616-618.

6) Ўлжаева Ш. Темурийлар даврида маънавият ва илм-фан равнақи. “Умидли кимёгарлар-2018”// Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини ХХV-илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. -Т.: ТКТИ, 2018. –Б.595-596.

7) Ўлжаева  Ш. Амир Темур даврида маънавият ва тараққиёт. “Умидли кимёгарлар-2018” // Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини ХХV-илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. -Т.: ТКТИ, 2018.-Б.626-627.

8) Ўлжаева  Ш. Амир Темур ва темурийлар даврида табобат равнақи // Ўтмишга назар / Взгляд в прошлое / Look to the past . № 2, 2018. – Б.17-21.

9) Ўлжаева Ш.М. Ўрта Осиё тарихини холисона ёритиш вақти келди // Турон тарихи, Турон Фанлар академиясининг илмий журнали. –Тошкент, 2018, № 5. –Б. 5-6.

10) Ўлжаева Ш.М., Ўсаров Ф.У. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар тарихига доир  //  НамДУ илмий ахборотномаси . Научный вестник НамГУ, 2018 йил махсус сон. -Тошкент, Наманган, 2018.  -Б. 137-141.        

11) Ульжаева Ш.М. Азербайджанское национально-демократическое движением и ее платформа.Материалы международной научно-практической конференции “Тюркский мир: история Туркестана”. Туркестан. 2018. 14-17 б.

12) Uljayeva Sh. Azerbaijan national movement and its platform // Труды института истории НАН Азербайджана // Материалы междунродной научной конференции «Азербайджанская народная республика: яркая страница истории государственности Азербайджана» //  Специальный выпуск. 74, 75, 76 2018. –С. 494-498.

13) Uljaeva Sh. Urban planning in the period of Amir Temur //  Материалы международной научно-практической конференции: «Средневековые города Великого шелкового пути». 18-20 октябрь 2018. –Б. 80-83.

14) Ўлжаева Ш.М. “Ўзбекистон тарихи” фанининг баъзи долзарб масалалари  Фалсафа ва ҳуқуқ. Ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, фалсафий-хукукий журнал. 2019 № 1. (13) Б. 66-68.

15) Ульжаева Ш.М. Актуальные проблемы изучения «Истории Узбекистана» // Интернаука, № 3(85). Москва, 2019, январь. – С. 28-30

16) Ўлжаева Ш.М.  Амир Темур даврида маданий дипломатия ва унинг ўзига хос хусусиятлари Интернаука, № 3(85). –Москва, январь 2019 г. С. 27-29

 

Sangirov Ravshan Sangirovich

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: r.sangirov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Sangirov Ravshan Sangirovich

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: r.sangirov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Сангиров Р. «Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар» курси,ТИМИ. Услубий қўлланма,Т; 2006 йил,8,0

2) Сангиров Р. Эзгуликка йўналтирилган илмий фаолият, ёхуд Маъмун академияси,ТТ ва ЕСИ, ТДАИ ва ТИМИ. Илмий ва маънавий- маданий қадриятлар- келажак пойдевори. Республика илмий-назарий конференцияси материаллари,2006 йил 12 май, 47-52 - бетлар

3) Сангиров Р. Сиёсатшунослик,ТИМИ Услубий қўлланма,Т., 2006 йил.

4) Сангиров Р. Сиёсат: демократия, жамият тарақкиёти,ТИМИ. Услубий қўлланма,Т.: 2006 йил.

5) Сангиров Р. Давлат бошқарувининг жахон тажрибаси ва Ўзбекистон,Рисола,Т., 2007 йил.

6) Сангиров Р. Миллий ғоя,ТММ. Ўқув қўлланма 2008 йил,9,25,Осиё ва сиёсиё жараёнлар мавзуси бўйича шарх,ТИМИ. Методик кўрсатма,Т., 2009 йил.

7) Сангиров Р. Ўзбекистон мустақил тараққиёт йўлида: ютуқлар ва муаммолар,ТИМИ. Илмий- методик Қўлланма,Т., 2009 йил.

8) Сангиров Р. Инсон хуқуқлари умумжахон декларация ва ЎзбекистонЎЗМУ. Кадрлар  тайёрлаш ва малака оширишда Канституциянинг хуқуқий кафолатлари, Т., 2009 йил, 12-14- бетлар

9) Сангиров Р. Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги – малакатимиз тараққиётининг мухим омили. ТИМИ. «Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йилига бағишланган илмий-амалий семинар материаллари»,Т., 2009 йил, 3-7- бетлар

10) Сангиров Р. Тошкент - тарихдан тазкира, Монография,Т., 2009 йил.

11)Миллий ғоя фанини ўқитишда Ўзбекистон Рес.През. Ислом Каримов  асарларидан фойдаланиш бўйича,ТИМИ. Методик қўлланма,Т, 2010 йил.

12) Сангиров Р. Фуқоролик институтларини шакллантириш ва ривожлантиришга йўналтирилган сиёсат: босқичлари, мазмуни ва мохияти,«Фуқоролик жамиятида демократик қадриятлар: муаммо ва ечимлар» мавзуидаги Республика илмий- амалий анжумани материаллари тўплами – Т.: ТошДТУ (26- апрел 2011- йил). 2011 й, 312-315 бетлар.

13) Сангиров Р. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти фанидан семинар  машғулотларини ўтказиш бўйича  методик кўрсатма, ТИМИ, 2012 йил.

14) Сангиров Р. Ўзбекистонда янги аграр муносабатлар ривожланишининг сиёсий омиллари: мазмуни ва моҳияти.

15) Сангиров Р. Конституция республики Узбекистан и образование молодежи материалы научно-технической конференции, посвященной 20-летию Конституции республики Узбекистан.  2012 йил, 140-145 бетлар

16) Сангиров Р. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти фанидан семинар  машғулотларини ўтказиш бўйича  методик кўрсатма, ТИМИ, 2012 йил.

17) Сангиров Р. Ўзбекистонда фермер деҳқон хўжаликларининг ривожланиши ва босқичлари,“Ўзбекистонда янги аграр муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланишининг омиллари” (илмий мақолалар тўплами). ТИМИ 2013,51-57 бетлар

18) Сангиров Р. Ўзбекистонда янги аграр муносабатлар ривожланишининг сиёсий омиллари: мазмуни ва моҳияти,“Ўзбекистонда янги аграр муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланишининг омиллари” (илмий мақолалар тўплами). ТИМИ 2013, 9-21 бетлар

19) Сангиров Р. Тарихни ёритишда янгича ёндашув имкониятлари ва муаммолар,“Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари” (6-илмий тўплам). Республика  илмий-назарий конференция материаллари тўплами. Тошкент давлат шарқшунослик институти. 245-250 бетлар  – Тошкент: 2014.

20) Сангиров Р. Ер ва сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда инсон маънавиятининг ўрни,“Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016, 174-176-бетлар.

21) Сангиров Р. Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли. З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида, 2016й,41-45-бетлар.

24) Сангиров Р. Ер ва сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда инсон маънавиятининг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016., 174-176-бетлар.

25) Сангиров Р., М.Хакимова. Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли. З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида,41-45-бетлар.

26) Сангиров Р. Суғорма деҳқончиликда сув ва ер ресрусларидан оқилона фойдаланишнинг экологик муаммолари, Республика илмий-амалий анжуман, Тошкент 2018йил.174-176-бетлар

27) Сангиров Р. Ўлкамиздаги суғорма деҳқончилик маданияти такомили. “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 54-бет

 

Xamidov Hojiakbar

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: x.xamidov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Xamidov Hojiakbar

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: x.xamidov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Хамидов Ҳ. Фидоийлик - ҳаёт манбаини асраш омили. Ирригация ва мелиорация журнали №2(12). 2018.5-бет

2) Хамидов Ҳ. Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари – илмий-тарихий рисола.. Т. ТИҚХММИ нашриёти. 2018 й..

3) Хамидов Ҳ. “Ўзбекистон тарихи” (қисқача маълумотнома)- “Фан ва техникалар маркази” босмахонасида. 2018 йил.

4) Хамидов Ҳ. “Тарихнинг “отаси” кезган ерлар ва эллар тарихидан” , “Турон тарихи” илмий оммабоп журнали, 2018 йил. I сон,  2-4 бет –

5) Хамидов Ҳ. “Ўрта Осиё – экологик маданият ва маънавият бешиги”. Илмий мақола – “Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирлари тарихий меросида санъат ва маданият масалалари” мавзусида халқаро илмий-назарий ва амалий конференция материаллари тўплами. 2018й. май.

6) Хамидов Ҳ. Ўзбекистон ҳудудида суғорма деҳқончилик маданияти пайдо бўлиши ва ривожланиши. “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 58-бет

 

Nazarov Qiyom Normirzayevich

Falsafa fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: k.nazarov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Nazarov Qiyom Normirzayevich

Ilmiy darajasi, unvoni: Ijtimoiy falsafa

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: k.nazarov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Назаров Қ. “Ёшларни иш билан бандлигини таъминлаш омиллари”, 2018 йил 30 майда  ўтказилган  “Ўзбекистон темир йўл транспорт тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш стратегияси” илмий-амалий конференция тўпламида, 41-45-бетлар.

2) Назаров Қ. “Ёшларни иш билан бандлигини таъминлаш омиллари”, 2018 йил 30 майда  ўтказилган  “Ўзбекистон темир йўл транспорт тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш стратегияси” илмий-амалий конференция тўпламида, 41-45-бетлар.

3) Назаров Қ. “Цивилизациялар тўқнашуви”дан халқаро мулоқот сари// , “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари.” Мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил, 106-107 бетлар.

4) Назаров Қ.Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти 20 ёшда! “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 181-бет

5) Назаров Қ. Фалсафа факультети ташкил этилганига 40 йил тўлди“Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 179 бет

 

 

Kamoliddin Shamsiddin Sirojiddin oʻgʻli

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:  sh.kamoliddin@tiiame.uz  

Батафсил

 

 

Kamoliddin Shamsiddin Sirojiddin oʻgʻli

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:  sh.kamoliddin@tiiame.uz  

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Камолиддин Ш.Қадимги туркларда оташпарастлик // Moziydan sado (Echo of history, Эхо истории), 2019, № 1 (81). С. 8 – 13.

2) Камолиддин Ш.Из истории ремесел у древних тюрков // ИМКУ, вып. 40. Самарканд, 2019.

3) Камолиддин Ш. Рукописное наследие Узбекистана // INFOLIBахборот-кутубхонажурнали, 2019, № 1. С. 50 – 55 (часть 1), № 2. С. 60 – 65 (часть 2).

4) Камолиддин Ш.Қадимги турк тилидаги тижорат ва савдога оид атамалар // Ўзбекистон таржимашунослари форуми – 2018 (Илмий мақолалар тўплами). Тошкент: ТДШИ, 2018. С. 23 – 29.

5) Камолиддин Ш. К этимологии топонима Байканд в области Бухары //Согдийский сборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред.Saarbrücken: LAP, 2019.С. 61 – 75.

6) Камолиддин Ш.Комментарий к статье Ли Цзиньсю «Ши Хедан史訶耽и администрация лошадей ранней династии Тан» //Согдийский сборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред. Ш.С.Камолиддин.Saarbrücken: LAP, 2019.C. 76 – 90.

7) Камолиддин Ш.КомментарийкстатьеLukeW. Treadwell «The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia» // Согдийскийсборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред. Saarbrücken: LAP, 2019.C. 91 – 106.

8) Камолиддин Ш. КомментарийкглавеArezou Azad и Hugh Kennedy «The Coming of Islam to Balkh» // Согдийскийсборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 6 / Отв. ред .Saarbrücken: LAP, 2019. C. 107 – 124.

9) Камолиддин Ш.Ўрта Осиё туркларининг “Ислом юксалиш даври” га қўшган ҳиссаси // Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ТДШИ, 2019. С.12 – 31.

10) Камолиддин Ш. Об этнической принадлежности правителя, изображенного на саманидской монете // Вопросы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии. Вып. 4 / Отв. ред. Saarbrücken: LAP, 2019.

Qalqanov Eshmatboy Toshpoʻlatovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: e.kalkonov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Qalqanov Eshmatboy Toshpoʻlatovich

Ilmiy darajasi, unvoni: falsafa fanlari nomzodi, dotsent

kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:  e.kalkonov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Калканов Э. Фуқароларнинг маданияти, маънавияти ва руҳияти фуқаролик жамияти шаклланиш мезонларидир. Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила иститутининг ўрни республика илмий ғ амалий анжумани материаллари 10-11 апрель 2017 йил. 128-130 бетлар.

2) Калканов Э. Глобаллашув ва жамият ривожланишида таълимнинг ўрни. Профессиональное становление личности XXI века в системе непреывного образования: теория, практика и перспективы. Т. 2017 йил 17 апрель. 50-52 бетлар.

3) Калканов Э Ўзбекистон мустақиллиги ва фалсафа.1-китоб.ТошДунинг 75 йиллиги бағишланган илмий-назарий конференция материаллари.29 март 1995 йил. 87-88 бетлар.

4) Калканов Э. Конститутция-истиқлолимиз ва истиқболимизнинг хуқуқий кафолати. Илмий услубий материаллар.ТИМИ.2006й.60-63бет.

5) Калканов Э.МИҒ бўйича педагоглар малакасини оиширишнинг долзарб масалалари. Илмий-назарий конференция материаллари.ЎЗМУ қошидаги ОПИ.2006й.48-49бетлар.

6) Калканов Э.”Ўзбекистон Республикаси Олий Суднинг Ахборотномаси” журнали, 2007й,4-5бет.

7) Калканов Э. “Жамият ва бошқарув” журнали. 2007 й, 4-5бет

8) Калканов Э. Тошкент Ислом Университетининг “Илмий-таҳлилий Ахборотномаси” журнали.3-сон.2007 йил, 73-76бет.

9) Калканов Э. “Жамият ва бошқарув” журнали.2-сон.2008й, 39-40бетлар.

10) Калканов Э. Фалсафа ва хуқуқ. Журнал 2008й 2-сон, 58-59 бет.

11) Калканов Э. Жамият ва бошқарув” журнали.3-сон.2009й, 57-58бетлар.

12) Калканов Э. Тошкент Ирригация ва Мелеорация Институти(ТИМИ),2014

13) Калканов Э. “Глобаллашув шароитида ёшлар онгида милий ғояни  шакллантиришнинг долзарб масалалари” Республика илмий-амалий анжумани материаллари, Тошкент Давлат Юридик Институти, 2013 й.67-69 бет.

14) Калканов Э. Техник йўналишдаги олий ўқув юртларида юксак маънавиятли мутахассислар тайёрлашнинг долзарб мауммолари” Мақолалари тўплами,ТДТУ, 2013 й, 146-148бет.

15) Калканов Э. “Образование и воспитание молодёжи-фундаменти благополучия и процветания жизни” Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте, 2013й, 90-103 бет.

16) Калканов Э. ”Фуқаролик жамияти ривожланишида ёшларнинг ижтимоийлашуви ва сиёсий фаоллигини оишириш” илмий-амалий конференция материаллари 28ноябрь 2014й ТДПУ 2014 й, 55-57 бет.

17) Калканов Э ”Узлуксиз таълим хамкорлик педагогикаси” халқаро конференция материаллари.ТДПУ.2014й.284-286бет.

18) Калканов Э.“Тарихий, миллий ва умуминсоний қадриятларнинг баркамол шахс шаклланишидаги роли” - “Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: Назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзусида илмий-амалий конференция. 2018 йил.

19) Калканов Э. Ватанпарварлик ва уни шакллантирувчи ижтимоий-маънавий омиллар . “Фалсафа ва ҳуқуқ” журнали. № 1. 2019. 5-7-бетлар.

 

 

 

Normatov Otabek Maxamatjonovich

Kafedra katta oʻqituvchisi

Тел.:  +99871-237-46-65

Email: o.normatov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Normatov Otabek Maxamatjonovich

Ilmiy darajasi, unvoni: 

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: o.normatov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Норматов О. Политика советской власти по административно-экономическому районированию Узбекистана (на примере Ферганской долины) // Агентство международных исследований. «Новая наука: современное состояние и пути развития» Международное научное периодическое издание по итогам. Международной научно-практической конференции 09 мая 2016г. Часть 3. Оренбург.(Россия) – С; 174-177.

БХСРнинг маъмурий-ҳудудий тузилиши тарихидан. // “ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида

2) Норматов О. Бухоро”. Бухоро давлат университети. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. 2016 йил 4-5 апрель. 160-162-бетлар.

3) Норматов О.  Миллий-ҳудудий чегараланишдан сўнг ташкил топган Сурхондарё вилоятига оид мулоҳазалар. // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзусида республика илмий-назарий анжуман материаллари. Бухоро озиқ-овқат ва енгил саноат технологияси институти. Т. IХ. – Бухоро: 2016 йил.  366 - 369 бетлар.

4) Норматов О.  Хўжанд округи районлаштириш тарихидан.//“Ўзбекистон тарихининг долзарб масалари”. Республика илмий конференция материаллари. Самарқанд давлат университети. Т. II. 2016 й.   6 май  9 - 11 бетлар.

5) Норматов О.  Фуқаролик жамиятини шакллантиришда ҳуқуқий таълим-тарбиянинг ўрни. “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашув жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” республика илмий-амалий конференцияси  материаллари тўплами. Андижон давлат университети. 2016й. 5-апрель. 115-118бетлар.

6) Норматов О. Ёшлар камолотида маънавий тарбиянинг роли. “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик - жамият тараққиётининг гарови” республика илмий-амалий конференцияси  материаллари тўплами. ТИМИ. 142-144 бетлар – Т.: 2016й 14 июнь.

7) Норматов О. Наманган уъезди тарихи районлаштириш даврида. Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. илмий журнал. 3-сон. 88-92 бетлар –Т: 2017й.

8) Норматов О.  Ўрта Осиёда ўтказилган  районлаштириш тарихининг манбашунослик масалалари. Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. илмий журнал. 4-сон. 78-83 бетлар –Т: 2017й.

9) Норматов О.   “Демократик ислоҳотларни чуқурлаш тири  жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари., ”Ҳуқуқий давлатнинг устуворлиги – жамият тараққиёти асосидир. Мавзусида “ Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари.”вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил/, 25-26 бетлар.

10) Норматов О. “Ўзбекистон тарихи манбашунослик масалаларининг долзарб муаммолари”, Районлаштириш тарихи   манбашуносли гининг айрим  жиҳатлари таҳлили. мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Ўзбекистон миллий университети. 2018 йил. 77-79 бетлар.

11) Норматов О. Хўжанд округи районлаштириш тарихидан. ЎзМУ Хабарлари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университетиининг илмий журнали. № 1/5. – Т.: 2018. 82-85 бетлар.

12) Норматов О. Миллий ҳудудий чегараланиш.  Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 6. Тошкент: 2018. 28 бет.

13) Норматов О. Ўзбекистоннинг районлаштириш давридаги ижтимоий - маданий хаёти ҳақида айрим мулоҳазалар // Тарихий хотира – ўзликни англаш ва миллий-маънавий тараққиёт омили” мавзусида Республика анъанавий илмий-назарий анжумани материаллари. – Бухоро: 2019. 220-222 бетлар.

14) Норматов О.  Ўрта Осиёда ўтказилган миллий ҳудудий чегараланишнинг районлаштиришга таъсири//«Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 131-133 бетлар.

15) Норматов О.  Ўзбекистон  аҳолисининг 1925 – 1926 йиллардаги этник таркиби «Global science and innovations 2019: Central Asia» V Международной научно-практической конференции. 6-том. Астана, Казакистан. 2019 йил март. 244-248 с.

Axmedova Dilorom Baxramovna

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-19-65

Email:d.axmedova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Axmedova Dilorom Baxramovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-19-65

Email:d.axmedova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: История Узбекистана

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Ахмедова Д. «Манбаларда Бухоро амирлиги таълим тизими»

“XIXаср охири – XX аср бошларида Бухоро”. Бухоро, 2017 8-9 апрель 89-91 бетлар 3-бет

2) Ахмедова Д. «Ўзбекистонда фуқаролик жамияти баркарорлигини таъминлашда оиланинг ўрни»  Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни. Т., 2017 10-11 апрель 237-238 бетлар2-бет

3) Ахмедова Д. «Жаҳон динлари – цивилизациянинг негиздир» Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли. Т.,2017172-176 бетлар5-бет.

4) Ахмедова Д.  «Актуальные проблемы правового и нравственного воспитания молодежи современного Узбекистана»Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли. Т., 2017. 238-240 бетлар3-бет

5) Ахмедова Д.  «Совершенствование правового обучения и правового воспитания» Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари/The modern problems of agriculture and water recources. Т., 2017 11-12 май159-160 бетлар2-бет

«Особенности социально-культурной деятельности музеев Узбекистана»Материалы 48-йнаучно-практической конференции. Челябинск, 6 апреля 2016 г.7-12 стр.

6) Ахмедова Д.  «Цели-функции патриотического воспитания студентов»Культура – искусство – образование Материалы XXXVIII научно-практической конференции. Челябинск, 3 февраля 2017 г.298-300 стр.

7) Ахмедова Д. «Роль духовно-нравственного воспитания в формировании личности» Тематический сборник материалов международной научно-практической конференции “Как наше слово отзовется: гуманитарное образование в развитии российского социума и человека”. 15-16 марта 2017. 750-754 стр.

8) Ахмедова Д. «Особенности развития творчества в учреждениях культурыи искусств Узбекистана»“Культурные инициативы”. Материалы 49 Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Челябинск, 6 апреля 2017 г. 109-111 стр.

9 Ахмедова Д.) 1.«Совершенствование правового обучения и правового воспитания», Кишлок ва сув хужалигининг замонавий муаммолари/The modern problems of agriculture and water recources. Т., 2018 11-12 май. 159-160 бетлар-

10) Ахмедова Д. Ёшлар маънавиятини юксалтиришда оммавий ахборот воситаларнинг ўрни,Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги,Т.,2018, 205-207 бетлар-

11) Ахмедова Д. Ёшларинг ижтимоий фаоллиги-фуқаролик жамиятнинг шакллантиришнинг асосий омили, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси-“Социологияни ўқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари-республика илмий –амалий конференцияси материаллари”2018г  120-121б-

12) Ахмедова Д. Челябинский государственный институт культуры – “Особенности социально-культурной деятельности музеев Узбекистана”, Челябинск-2018г, 7-10 стр.

13) Ахмедова Д. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти юзага келишининг тарихий талқини- «Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 153-155 бетлар.

 

Qandov Baxodir Mirzayevich

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.kandov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Qandov Baxodir Mirzayevich

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.kandov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Б.Қандов.Тарихий хотира – маънавият асоси // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзусида республика илмий-назарий анжуман материаллари. Бухоро муҳандислик-технология институти. Т. IХ. – Бухоро: “Бухоро” нашриёти, 2016. 18-21 бетлар.

2) Б.Қандов. Глобаллашув шароитида ёшларни маънавий таҳдидлардан ҳимоялашда миллий маънавий мероснинг ўрни // «Глобаллашув жараёнлари, маънавий таҳдидлар, ёшлар таълими ва тарбияси» мавзусида республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т. IV. – Навоий: 2016. 196-199 бетлар.

3) Б.Қандов. Фуқаролик жамияти қуришда ҳуқуқий онгнинг роли // «Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашув жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари» мавзусида республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон Давлат университети. – Тошкент: “Наврўз”, 2016. 107-108 бетлар.

4) Б.Қандов. Юксак ҳуқуқий маданият – демократик жамият подевори ҳамда ҳуқуқий тизим етуклигининг ифодаси сифатида // «Фалсафа ва фанлар методологияси муаммолари» мавзусида республика илмий-назарий семинар материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Фалсафа илмий маркази. – Тошкент: “Mumtoz so`z”, 2016. 145-148 бетлар.

5) Б.Қандов. Фуқаролик жамияти қурилишида ҳуқуқий давлат тизимининг ўрни // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 369-371 бетлар.

6) Б.Қандов., Н.Қ.Белгибоева. Инсон ҳуқуқларини таъминлаш демократик фуқаролик жамиятининг асоси // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 451-453 бетлар.

7) Б.Қандов., М.О. Абдураҳмонова. Глобаллашув шароитида республикамиздаги мавжуд миллатлараро тотувликни сақлаб қолиш ва янада ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 457-460 бетлар.

8) Б.Қандов., С.Холова. Таълим соҳасидаги ислоҳотлар – сифатли таълим гаровидир // «Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари» мавзусида академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент автомобиль-йўллар институти. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2016. 128-129 бетлар.

9) Б.Қандов. ХХ асрнинг 20 – 30-йилларида Ўрта Осиёда ўтказилган миллий-ҳудудий чегараланиш масалаларининг ёритилиши // Турон тарихи. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. № 2-3. – Тошкент: 2016. 41-43 бетлар.

10) Б.Қандов., Қ.Ражабов. Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 1. – Тошкент: 2016. 21 бет.

11) Б.Қандов. “Глобал мувозанат” ва барқарор тараққиёт // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 2. – Тошкент: 2016. 2-3 бетлар.

12) Б.Қандов., Қ.Ражабов. Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 2. – Тошкент: 2016. 29 бет.

13) Б.Қандов., Қ.Ражабов. Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 3. – Тошкент: 2016. 23 бет.

14) Б.Қандов. Ёшларни миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор вазифаси // «Миллий менталитет ва ижтимоий жараёнлар диалектикаси» мавзусида республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон Давлат университети. – Андижон: “Ҳаёт”, 2016. 46-48 бетлар.

15) Б.Қандов. Ёш мутахассис кадрлар маънавиятини юксалтиришда таълим тизимининг ўрни // «Ёш мутахассис кадрларни тайёрлашда маънавий ва маърифий ишларнинг роли» мавзусида илмий-амалий конференция материаллари. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ёнғин хавфсизлиги олий техник мактаби. – Тошкент: 2016. 98-100 бетлар.

16) Б.Қандов. Маънавий-маданий мероснинг комил инсонни шакллантиришдаги ўрни // «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы». Материалы научно-практического семинара. Том II. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте. Ташкент: 2018 год, 121-124 стр.

17) Б.Қандов. Ёшларнинг ижтимоий фаоллиги – фуқаролик жамиятни шакллантиришнинг асосий омили // “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари” мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. Тошкент молия институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси. – Тошкент: 2018 йил, 77-79 бетлар.

18) Б.Қандов. Баркамол инсонни шаклланишида миллий урф-одатлар ва қадриятларнинг ўрни, // “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари” мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. Тошкент молия институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси. – Тошкент: 2018 йил, 82-84 бетлар.

19) Б.Қандов. Ўзбек халқи маънавий дунёсининг шаклланишида буюк мутафаккирларимизнинг бой илмий-ижодий меросини амалий ва тарбиявий аҳамияти,“Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент: 2018 йил.

20) Б.Қандов. Глобаллашув шароитида замонавий ахборот воситалари ва ёшлар маънавий-ахлоқий тарбияси масалалари, // “Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент: 2018 йил.

21) Б.Қандов.  Оммавий ахборот воситаларининг шахс ижтимоийлашувига таъсири, // “Социологияни ўқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари” мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент: 2018 йил.

22) Б.Қандов.  Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги, «Муҳофаза» журнали. № 4. – Тошкент: 2018, 30 бет.

23) Б.Қандов.  Жаҳон мамлакатлари // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги, «Муҳофаза» журнали. № 6.  – Тошкент: 2018. 20 бет.

24) Б.Қандов. Ёшларимизни комил инсон қилиб тарбиялашда миллий  ва  умуминсоний қадриятларнинг аҳамияти, // Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза»2018 й. № 7 сон.

25) Б.Қандов.  Жахон мамлакатлари, Мухофаза журнали, 2018 й, № 9 сон, 26 бет.

26) Б.Қандов.  Замонавий глобаллашув ва инсон ҳуқуқлари «Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 79-83 бетлар.

27) Б.Қандов.   Глобаллашув – ижтимоий борлиқ парадигмаси Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 2. – Тошкент: 2019. 2 бет.

28) Б.Қандов.    Глобаллашув жараёнида таълим «Global science and innovations 2019: Central Asia» V Международной научно-практической конференции. 6-том. Астана, Казакистан. 2019 йил март. 118-122 с.

Mamadaminova Baxtigul Abdupattayevna

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.mamadaminova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Mamadaminova Baxtigul Abdupattayevna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:b.mamadaminova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbekiston tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Совет республикасидаги маданий ўзгаришлар. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. “Ўзбекистон тарихи фанидаги инновациялар: назария ва амалиёт”. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Т.: 2013 йил. 201-203-бетлар.

2) Мамадаминова Б. Маънавий баркамол шахснинг шаклланишида оиланинг ўрни. Тошкент ислом университети. “Диншуносликнинг долзарб муаммолари”. Т.: 2013 йил.  89-92-бетлар.

3) Мамадаминова Б. Оила ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. “Образование и воспитание молодожи- фундамент благополучия и процветания жизни”.  Материалы научно-практической конференции, посвященной “Году благополучия и процветания”. VII часть. Т.: 2013 год. 244-247-стр.

4) Мамадаминова Б. Ўзбекистон тарихи фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича. ТИМИ, методик кўрсатма T.: 2012 йил.

5) Ўзбекистон тарихи (1917-1991 й.).Хрестоматия. (Муаллифлар жамоаси билан биргаликда Б.Мамадаминова)5-жилд. Масъул муҳаррирлар: А. Сабиров, Б. Пасилов.2014 йил

6) Мамадаминова Б.  “Ўзбекистоннинг маънавий,ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва замонавий тарих фани” Ёш хиваликларнинг ижтимоий ва сиёсий ўзгаришларда тутган ўрни“, илмий-амалий республика конференцияси материаллари Қарши: 2018.370-372-бетлар

7) Мамадаминова Б. Ёшлар камолотида маънавий тарбиянинг жамият тараққиётидаги роли, “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устивор йўналишлари”  илмий-амалий анжуман материаллари Тошкент: 2018.67-69-бетлар.-

8) Мамадаминова Б. “Ўзбекистон тарихи манбашунослик масалаларининг долзарб муаммолари”, ХХСРдаги ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар архив хужжатларида мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Ўзбекистон миллий университети. 2018 йил. 77-79 бетлар.

9) Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Совет Республикасида иқтисодий сиёсат ва хўжалик соҳасидаги ислоҳотлар, Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. илмий журнал. 2018  йил. 5-сон.53-55 бетлар.

10) Мамадаминова Б. ХХ асрда аграр соҳада дастлабки демократик ўзгаришларнинг амалга оширилиши. Тарихий хотира – ўзликни англаш ва миллий-маънавий тараққиёт омили” мавзусида Республика анъанавий илмий-назарий анжумани материаллари. – Бухоро: 2019. 217-220 бетлар.

11) Мамадаминова Б. Марказий Осиё минтақасининг ирригация тарихини ўрганиш масалалари// Фалсафа ва хукук. 1-сон, 2019. 69-72 бетлар

12) Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Республикасидаги сиёсий жараёнлар ва ижтимоий муносабтлар// Ўтмишга назар №3 2019 й. 213-218 бетлар

13) Мамадаминова Б. Аждодлар жасорати «Муҳофаза» журнали. № 5. – Тошкент: 2019. 30-31 бетлар

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: n.alimuxamedova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Alimuxamedova Nodira Yadgarovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: n.alimuxamedova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Алимухамедова Н. Ахборот маданиятини шакллантириш давр талаби.//  “Глобаллашув жараёнлари ва ахборот асрида  ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишнинг маънавий-маърифий ва ғоявий жиҳатлари”. Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети. Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2016 йил 18 май. 128-132 бетлар.

2) Алимухамедова Н.  Ижтимоий фаоллик  – фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий омили.// Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 25 йиллигига  бағишланган  “Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт”мавзусида ўтказиладиган республика илмий-назарий конференцияси материаллари. ЎзМУ. Тошкент, 2016 йил 25-26 май. 

3) Алимухамедова Н. Глобаллашув жараёнларида таьлим-тарбиянинг аҳамияти.// Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 25 йиллигига  бағишланган  “Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт”мавзусида ўтказиладиган республика илмий-назарий конференцияси материаллари. ЎзМУ. Тошкент, 2016 йил 25-26 май. 

4) Алимухамедова Н.  Миллий ўзликни англашда диний ва миллий қадриятларнинг ўрни.// ”Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”. ЎХДП ва ТИМИ республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2016 йил 14июнь. 77-79 бетлар.

5) Алимухамедова Н.  Шахс маънавиятини шаклланишида таьлим-тарбиянинг ўрни.//  Ижтимоий фанлар: ҳолати, туташ манзиллари ва таълим масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзМУ. Тошкент, 2016 йил 31 май.  353-355 бетлар.

6) Алимухамедова Н.  Она ва болани ижтимоий ҳимоясида маҳалланинг тутган ўрни.// “Ўзбекистон жамиятини модернизациялаш шароитида оналар ва болаларни ижтимоий  ҳимоялаш”. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Униаерситети, Социология ва ижтимоий иш кафедраси, Республика ижтимоий мослашув маркази ва “Етакчи “ ёшлар маркази республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т. 2016 йил  30 апрель. 362-364 бетлар.

7) Алимухамедова Н.  Тенденции социального развития молодёжи Узбекистана. Высшая школа. Научно-практический журнал. №11/2017. Уфа.

8) Фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий омиллари.// Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни. ТДТУ республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2017 йил 10-11 апрель. 360-362 бетлар.

9) Алимухамедова Н.  Мустақиллик йилларида миллий ўзликни англаш масалалари.// Ўзбекистоннинг тарихининг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2017 йил 5 май. 326-328 бетлар.

10) Алимухамедова Н.  Баркамол шахсни тарбиялашда таьлим-тарбиянинг ўрни.//  Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни. ТДТУ республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2017 йил 10-11 апрель. 69-70 бетлар.

11) Алимухамедова Н.  Она ва болани ижтимоий ҳимоясида маҳалланинг тутган ўрни.// “Ўзбекистон жамиятини модернизациялаш шароитида оналар ва болаларни ижтимоий  ҳимоялаш”. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, Социология ва ижтимоий иш кафедраси, Республика ижтимоий мослашув маркази ва “Етакчи “ ёшлар маркази республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т. 2016 йил .362-364 бетлар.

12) Алимухамедова Н. Образование как основа человеческого развития, “Замонавий фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва амалиёт уйғунлиги” мавзудаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент, 2018 йил. 38-41 бетлар.

13) Алимухамедова Н.Особенности социального развития молодёжи Узбекистана. “Социологияни уқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари” мавзудаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент, 2018 йил.61-63 бетлар

14) Алимухамедова Н. Основные виды творческого мышления как категории науки и тпознавательного процесса личности. Высшая школа. Март 2018.5-7 стр.

15) Алимухамедова Н.  Актуальные проблемы науки и образования в современном вузе. Сборник трудов IV Международной  научно-практической конференции.  Республика Башкортостан, Стерлитамак. 23-25 мая 2019 года. 209-214 стр.

16) Алимухамедова Н.  Глобаллашув жараёнида миллийлик ва этник идентификация масалалари. Фалсафа ва хукук. №13. 2019. 99-101 бетлар

17) Алимухамедова Н.  “Ёшлар ғоявий иммунитетини ривожлантириш ва маънавий – ахлоқий тарбияси масалалари” . Актуальные вызовы современной науки. XXXVII Международная научная конференция 26-27 мая 2019г. Сборник научых трудов. Выпуск 5 (37)  часть 1 Переяслав – Хмельницкий. 136-141 бет.

 

 

 Xakimova Maxruya Abdulxayovna

Katta oʻqituvchi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email:m.xakimova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Xakimova Maxruya Abdulxayovna

Ilmiy darajasi, unvoni:

Katta oʻqituvchi,

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: m.xakimova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:  Yoshlar sotsiologiyasi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) М.Хакимова.Ёшлар дунёқарашида замонавийлик ва миллий қадриятлар мутаносиблиги// Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий  университети. –332-334-бетлар

2) М.Хакимова. “Ўзбекистондаги демок ратик жараёнлар ва фуқаролар ҳуқуқий маданияти”//З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси 135-137-бетлар

3) М.Хакимова.“Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли”//З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси 41-45-бетлар

4) М.Хакимова.Ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришнинг назарий-амалий аҳамияти. З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси 109-111-бетлар

5) М.Хакимова.“Ёшларни ахборот ҳуружлари дан ҳимоя қилиш” “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови”   мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016.141-142-бетлар

6) М.Хакимова.Ижтимоий адолат тамойиллари – фуқаролик жамияти асоси. Фуқаролик жамиятида шахс тарбияси ва унда оила институтининг ўрни Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент 2017 й. 366-368 бетлар

7) М.Хакимова.Бухоро амирлиги хунармандчилигининг ўзига хос жиҳатлари. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман.  Андижон давлат университети. – Андижон: 2017 йил. 102-105 бетлар

8) М.Хакимова.Ўзбекистонда ижтимоий адолат тамойиллари. «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы». Материалы научно-практического семинара. Том V. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте. Ташкент: 2017 184-186 бетлар

9) М.Хакимова.Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳа мутахассисларининг касбий-ахлоқий сифат ларидаги ўзига хосликла. «Irrigatsiya va melioratsiya» журнали. № 3. – Т.: 2016. 63- бет.

10) М.Хакимова.“Миллий ғоя: Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегия  си” (магистратура 1-босқичида) фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича Услубий кўрсатма,   ТИҚХММИ. 2017 йил. 4 б.т.

11) М.Хакимова.“Маданиятшунослик” фанидан амалий машғулотларни ўтказиш учун Услубий кўрсатма,   ТИҚХММИ. 2017 йил4 б.т

12) М.Хакимова.“Ҳаракатлар стратегиясини ёшлар дунёқараши ривожидаги ўрни. Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. 2018 йил, 289-292-бетлар.

13) М.Хакимова.“Мутахассис кадрлар тайёрлашдаги касбий ахлоқ меёрлари. Ўзбекистон темирйўл транспорт тизимида баркамол шахс ва малакали кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлваш стратегияси. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2018 йил, 60-64-бетлар.

14) М.Хакимова.“ Фуқаролик жамияти – маънавий-маданий қадриятларга таянадиган эркин демократик ҳуқуқий жамиятдир«Фалсафа ва ҳуқуқ» журнали. №1.– Тошкент: 2019. 152-155 бетлар

15) М.Хакимова. Жамоат ташкилотлари ривожланиши – шахс ижтимоийлашуви омили сифатида«Актуальные вызовы современной науки» XXXVII Международной научной конференция. 26-27 мая 2019 г. – Переяслав-Хмельницкий: Украина. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 5(37), ч. 1. – с.  141-145. http//iscience.in.ua.

16) М.Хакимова.  Развитие культуры в современном мире. ACADEMY №2 (41), 2019 Российский импакт-фактор: 0,19 Научно-методический журнал. 54-56 стр

Ravshanov Alisher Saydullayevich

Kafedra katta oʻqituvchisi

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: a.ravshanov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Ravshanov Alisher Saydullayevich

Ilmiy darajasi, unvoni:

Kafedra katta oʻqituvchisi

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: a.ravshanov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Yoshlar sotsiologiyasi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Равшанов А.“Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” Республика илмий- амалий конференцияматериаллар тўплами. “Маънавий маданиятнинг шаклланишида миллий урф-одатлар ва қадриятларнинг ўрни”Тошкент 2016.. 128-132 бетлар.

2) Равшанов А. “Фалсафа тарихи” ва замонавий жамиятнинг маънавий тараққиёти” Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети фалсафа факультетининг 35 йиллигига бағишланган Республика илмий- амалий конференция  материаллар тўплами.Тошкент2016 76-80 бетлар.

3) Равшанов А. “Ахборот хуружи даврида ёшлар онгини шакллантириш омиллари” мавзуида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент Ахборот технологиялари университети. Глобаллашув жараёнида толерантликнинг роли. Тошкент 2016 йил 32- 33 бетлар.

4) Равшанов А. “Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Глобаллашув жараёнида ёшларнинг маънавий юксалиш имкониятлари ва истиқболлари. Ўзбекистон Миллий университети Тошкент темир йўл муҳандислари институти Ўзбекистон давлат консерваторияси Тошкент 2017    376-378 бетлар

5) Равшанов А. “Глобаллашув ва миллий – маънавий тараққиёт тенденциялари” Республика илмий-амалий конференцияси. Глобаллашув ва “Оммавий маданият” Тошкент 2016. 153-155 бетлар

6) Равшанов А.Мозийдан Садо (Echo of history Эхо истории) Илмий – амалий, маънавий – маърифий, рангли журнал. Маданиятнинг тарихий ўчоқлари ва “эркаклар уйи” (22-26 бетлар)2 (78) 2018й.

7) Равшанов А. Ўзбекистон Миллий Университети “Глобаллашув миллий – тараққиёт тенденциялари” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари “Глобаллашув ва оммавий маданият” (76-80 бетлар)2018 йил.

8) Равшанов А.Тошкент Ахборот технологиялари университети “Ахборот хуружи даврида ёшлар онгини шакллантириш омиллари” мавзуида ўтказилган республика илмий – амалий конференция материаллари тўплами “Глобаллашув жараёнида толерантликнинг роли” (32-36 бетлар) 2018 йил.

9) Равшанов А. “Маънавий баркамол кадрлар тайёрлаш – давр талаби” Фалсафа ва ҳуқуқ ижтимоий-сиёсий, маънавий–маърифий, фалсасфий-ҳуқуқий журнал 2019/1(№13) 103- 105 бетлар

Ubaydullayeva Barno Mashrabjonovna

Tarix fanlari doktori, professor

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.ubaydullayeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Ubaydullayeva Barno Mashrabjonovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari doktori, professor

Kafedra professori

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.ubaydullayeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Oʻzbeklar etnologiyasi 

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1.Убайдуллаева Б.М. Ўзбек этнопедагогикаси  тенденциялари. Монография.−Тошкент: Академнашр, 2019. – 200 б.

2. Убайдуллаева Б.М. Антропологические исследования: изучение фактора социализации детей в узбекской махалле«Актуальные проблемы исторической науки Казахстана и Центральной Азии». Сборник статей международной научной конференции. – Астана, 2019. – С.183– 192.

3. Убайдуллаева Б.М. АҚШда этнопсихология мактабининг ривожланиши //Марказий Осиё маданияти, тарихи ва тарихшунослиги масалалари. Р.Ҳ.Сулаймонов нинг 80‑йиллик юбилейига бағишланган Халқаро илмий‑амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019. Б. 197‑200.

4. Убайдуллаева Б.М. Характернинг этник хусусиятини ўрганишга доир тадқиқотлар ҳақида/ Марказий Осиё тарихи ва маданияти мавзусидаги  ёш олимларнинг республика илмий‑амалий конференцияси материаллари. –Тошкент, 2019.№ 4. – Б.9‑15

5.Убайдуллаева Б.М. Ислом динининг оилавий муносабатларга таъсири /Ўзбекистонда дин психологиясининг илмий-назарий ва амалий масалалари» мавзусидаги конференция материаллари. –Тошкент, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2019. – Б.56‑64.

6. Убайдуллаева Б.М. Сурхондарёда оилавий тарбиянинг этник хусусиятлари /“Бойсун баҳори” очиқ фольклор фестивалининг “Жаҳонцивилизациясида Бойсуннинг моддий ва маънавий маданияти” халқаро илмий-амалий конференцияси тўплами. –Тошкент: «YANGI NASHR», 2019. – Б. 49‑52.

7. Убайдуллаева Б.М.Глобаллашув шароитида ўзбек маҳалласининг ёш авлод тарбиясидаги аҳамияти /Глобаллашув шароитида тинчлик ва барқарорликка таҳдид солувчиғоявий, мафкуравий ва ахборот хуружларига қарши курашишнинг замонавийусулларини яратиш илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами– Тошкент: «Fan va texnologiya» 2019. – Б. 36–38.

 

Muqimov Baxriddin Asrorovich

kafedra assistenti

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.mukimov@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Muqimov Baxriddin Asrorovich

Ilmiy darajasi, unvoni:

kafedra assistenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: b.mukimov@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Ijtimoiy falsafa

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Муқимов Б. Ёшларнинг сиёсий маданиятини юксалтириш бошқарувнинг муҳим омили. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.          2013 йил

2) Муқимов Б. Замонавий раҳбарнинг маънавий ва ахлоқий хусусиятлари. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.  2014 йил .

3) Муқимов Б. Дунёнинг сиёсий манзараси ва геосиёсат. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.  2014 йил .

4) Муқимов Б. Раҳбар шахснинг нутқ маданияти ва нотиқлик маҳоратининг ўрни. IV Республика илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет.  2014 йил .

6) Муқимов Б. Маънавий қадриятлар, уларнинг ўзига хос хусусиятлари. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет. 2015 йил.

7) Муқимов Б. Маънавий қадриятлар,  тизими ва унинг  таянч қадриятлари. Ёш олимларнинг анъавий илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Миллий университет. 2016 йил.

8) Муқимов Б. “Цивилизациялар тўқнашуви”дан халқаро мулоқот сари// , “Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари.” Мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил, 106-107 бетлар.

9) Муқимов Б. Ёшларнинг коммуникатив компетенцияси уюшқоқлик ва самарадорликнинг бош омили, //“Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишнинг устувор йўналишлари” Мавзусида вазирлик миқёсидаги илмий амалий анжуман. Тошкент молия институти.-Тошкент:2018йил, 125-130 бетлар.

10) Муқимов Б. Миллий ва умуминсоний қадриятларнинг баркамол шахс шаклланишидаги аҳамияти. Фалсафа ва ҳуқуқ журнал.-Тошкент: 2019/1. 178-180 бетлар

11)Муқимов Б. Мамлакатимизда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш масалалари. “Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда ёшларнинг ўрни ва роли” мавзусида Республика илмий-амалий конференцияси. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети .-Тошкент: 2019 йил 52-54 бетлар.

12)Муқимов Б. Воизлик санъатининг таъсирчан механизми ва ғоявий қурол сифатидаги моҳияти. “Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш борасида раҳбар кадрлар олдида вазифалар: мавжуд ҳолат, муаммолар ва ечимлар” мавзусида Республика илмий-амали анжуман. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлвт бошқаруви академияси.-Тошкент:2019йил 102-107 бетлар.

Oʻrozaliyeva Gulshoda Bekpoʻlatovna

Sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99890-964-40-80

Email:g.urozaliyeva@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Oʻrozaliyeva Gulshoda Bekpoʻlatovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Sotsiologiya fanlari nomzodi

Kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99890-964-40-80

Email:g.urozaliyeva@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Gender sotsiologiyasi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1) Ўрозалиева Г. О роли национальных традиции в семейном воспитании. Ўзбекистон Миллий Университетеи, Республика илмий амалий конференция материаллари.Т.; 2018. Б.51-52.

2) Ўрозалиева Г.  Роль гендерных исследований в формировании гражданского общества.  Республика илмий амалий конференцияси. Ўзбекистон Миллий Университетеи. Т.: 2019, Б. 294-29

3) Ўрозалиева Г.   Гендер: назария масалалари. “Кишлок ва сув хужалиги сохаси учун кадрларни тайёрлашда хотин-кизларнинг роли” республика илмий-амалий анжуман материаллари. ТИКХММИ. Т.; 2019. Б 56-58.

4) Ўрозалиева Г.    Гендерные проблемы в системе становления гражданского общества. Фалсафа ва хукук. 1-сон, 2019. Б.-88-90.

 

Xalilova Zilola Erkinovna

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: z.xalilova@tiiame.uz

Батафсил

 

 

Xalilova Zilola Erkinovna

Ilmiy darajasi, unvoni: Tarix fanlari nomzodi, dotsent

kafedra dotsenti

Ishxona manzili: 100000, Oʻzbekiston, Toshkent shahri, Qori Niyoziy koʻchasi, 39-uy

Bino/ofis: B oʻquv binosi, B-224

Теl.:  +99871-237-46-65

Email: z.xalilova@tiiame.uz

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi: Islom dini taʼlimi tarixi

Ilmiy – uslubiy ishlari:

1)Cоветский Узбекистан и Восток: международная практика и «модернизм» в исламских образовательных учреждениях // Мир востока и мир запада: проблемы и перспективы. Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Россия, Уфа. 2018. – P.497-502.

2)Ўзбекистонда 1945-1991 йилларда ислом таълими: муаммонинг тарихшунослик таҳлили // Ўзбекистонда тарих фани: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари. Тарихшунослик ўқишлари-2017 конференция материаллари. – Тошкент, 2018. – Б.262-271.

3)Thepathtomodernization: Conceptsof education andintellectualdiversityinTurkestan (19th – early 20th century) // Internationalconference “Education andEnlightenment(s). IdealsandRealities – PeriodsandCultures” organizedbySaarlandUniversity, Saarbrucken, Germany, 19-21 March 2019.