Bakalavriatura yo'nalishlari

5450300 – “Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash”

5450300 – Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash – fan va texnika sohasidagi ta’lim yo‘nalishi bo‘lib, u suv xo‘jaligi va  melioratsiya  ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan melioratsiya va qurilish mashinalarini takomillashtirish ulardan   foydalanish,  texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashning samarali jarayonlarini ta’minlashga yo‘naltirilgan metodlar va vositalar majmuini qamrab oladi.

5640100 – Hayotiy faoliyat xavfsizligi

5640100 – Hayotiy faoliyat xavfsizligi - hayotiy faoliyatda inson xavfsizligini ta’minlash, inson hayoti va faoliyati uchun qulay texnosferani (inson tomonidan shakllantirilgan muhit) shakllantirish, atrof muhitga texnogen ta’sirlarni minimallashtirish, zamonaviy texnik vositalardan, nazorat usullaridan va prognozlardan oqilona foydalanish hisobiga inson hayoti va sog‘lig‘ini asrash kabilar  ta’lim sohasining kasbiy faoliyati hisoblanadi.

5640200 – “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” 5640200 – “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” - iqtisodiyot tarmoqlarida xavfsiz va sog'lom ish sharoitini tashkil qilish, insonlarning xavfli vaziyatlarda, favqulodda holatlarda tezkor xarakat qilish, tabiiy va texnogen tusdagi ofatlar vaqtida ulardan saqlanish vositalari va texnologiyalari, mehnat muhofazasi masalalarini muvofiqlashtirishga qaratilgan meyoriy huquqiy bazalarni yaratish, texnologik jarayonlarni texnik vositalardan foydalanishda texnika xavfsizligini ta’minlash bilan bog'liq kom’leks masalalar majmuasini qamrab oladi.