Bakalavriatura yo'nalishlari

5450300 – “Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash”

5450300 – Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash – fan va texnika sohasidagi ta’lim yo‘nalishi bo‘lib, u suv xo‘jaligi va  melioratsiya  ishlarini bajarish uchun mo‘ljallangan melioratsiya va qurilish mashinalarini takomillashtirish ulardan   foydalanish,  texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashning samarali jarayonlarini ta’minlashga yo‘naltirilgan metodlar va vositalar majmuini qamrab oladi.

5640200 – “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” 5640200 – “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” - iqtisodiyot tarmoqlarida xavfsiz va sog'lom ish sharoitini tashkil qilish, insonlarning xavfli vaziyatlarda, favqulodda holatlarda tezkor xarakat qilish, tabiiy va texnogen tusdagi ofatlar vaqtida ulardan saqlanish vositalari va texnologiyalari, mehnat muhofazasi masalalarini muvofiqlashtirishga qaratilgan meyoriy huquqiy bazalarni yaratish, texnologik jarayonlarni texnik vositalardan foydalanishda texnika xavfsizligini ta’minlash bilan bog'liq kom’leks masalalar majmuasini qamrab oladi.