Ishga joylashish

Fakultet taolim yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavriaturani tomomlagan talabalarni mutaxassisliklari bo‘yicha korxona va tashkilotlarga ishga taqsimlanib kelinmoqda.

Fakultet bitiruvchilarini ishga taqsimlash bo‘yicha joriy yilning 2 may kunida yarmarka tashkil qilindi. Yarmarkada suv xo‘jaligi vazirligi tizimidagi boshqarmalar, korxonalar va tashkilotlar ishtirok etishdi.