Ilmiy ishlar

Ilmiy tadqiqot ishlari mavzusi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

 

1

“O‘rta Osiyoda irrigatsiya tizimining shakllanishi va rivojlanish tarixi”

(Davlat byudjeti)

O‘rta Osiyoda irrigatsiya tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini arxiologik tadqiqotlar natijalari, yozma manbalar va ilmiy adabiyotlar ma’lumotlari asosida kompleks ravishda haqqoniy yoritish tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

 

2

“Globallashuv jarayonida ma’naviy-axloqiy tahdidlarning namoyon bo‘lish xususiyatlari”

(Davlat byudjeti)

Globallashuv sharoitida ma’naviy axloqiy tahdidlarning namoyon bo‘lish xususiyatlarini hamda ulardan fuqarolarimizni himoya qilish yo‘llari va mexanizmlarini aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar natijalari esa magistrlar, talabalarning ishtirokida ilmiy-amaliy kanferensiya o‘tkaziladi.