Ilmiy ishlar

Ilmiy tadqiqot ishlari mavzusi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

 

1

“Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi Nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi kadrlarining siyosiy ongini oshirish maqsadida Axborot soatlarini olib borish”

 (Xo‘jalik shartnomasi)

Hozirgi kundagi kadrlar tayyorlash siyosatining dolzarb masalalaridan boʻlgan taʼlim sifatini oshirish. Shuningdek, sifatli taʼlim tushunchasining keng qamrovli mohiyati mazmuni, zamonaviy taʼlim tarbiya jarayonida kadrlarning huquqiy siyosiy ongi va huquqiy madaniyatni tarbiyalash, sifatli taʼlimni kadrlarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishga taʼsiri, huquqiy ongni shakllantirishda taʼlim jarayonini toʻgʻri tashkil etish  asosiy maqsad qilib olingan.