Ф.И.Ш.

Ихтисослиги шифри ва номи

Илмий маслаҳатчи-нинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони, иш жойи ва лавозими

Диссертация мавзуси

Абдумуминова Диана Темурлан қизи. (3- курс доктаранти)

05.07.02-“Қишлоқ хўжалиги ва мелио-ратив техникалар-дан фойдаланиш, қайта тиклаш ва таъмирлаш”

Техника фанлари доктори, профессор, академик-Йўлдашев Шукрулло Убайдул-лаевич

Марказдан қочма сув насоси валини тиклаш технологиясини модер-низациялаш орқали таъмирбоблиги кўрсат-кичларини таъмирлаш

Муротов Лочинбек Бахромович (PhD 2-курс докторанти)

05.07.01-“Қишлоқ хўжалиги ва мелиора-ция машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишлари-ни механизациялаш”

т.ф.д.,профессор Ахмедов Адилбек

“Қия тутқичли ишчи органли юмшатгичнинг параметрларини асослаш”

Қўзиев Шахзод Серобович (PhD 1-курс докторанти)

05.07.01-“Қишлоқ хўжалиги ва мелиора-ция машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишлари-ни механизациялаш”

т.ф.д.,профессор Норчаев Даврон

“Сабзи ковлаш агрегатини лойихалаш”

Ботиров Шавкат Ғофурович (1 курс мустақил тадқиқотчи)

05.07.01-“Қишлоқ хўжалиги ва мелиора-ция машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишлари-ни механизациялаш”

т.ф.д.,профессор Мирзаев Баҳодир Суюнович

“Тупроққа ишлов берувчи ресурстежам-кор сферасимон дискли плугни параметрларини асослаш”

 

Кафедрада мустақил тадқиқотчилар

 

Тадқиқотчининг Ф.И.Ш.

Ихтисослик шифри

Диссертация мавзуси (мавзу тасдиқланган сана ва ҳужжат рақами)

Илмий раҳбари (маслаҳатчиси) Ф. И.Ш., илмий даражаси ва унвони

Бабажанов Л.Қ.

05.07.01

“40 о.к. тракторларга текис шудгорлайдиган плуг конструктив схемаси ва параметрларини асослаш”

Маматов Ф.М. Карши МИИ т.ф.д., проф.