Ishga joylashish

Fakultet taolim yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavriaturani tomomlagan talabalarni mutaxassisliklari bo‘yicha korxona va tashkilotlarga ishga taqsimlanib kelinmoqda. Fakultet bitiruvchilarini ishga taqsimlash bo‘yicha joriy yilning 20 may kunida yarmarka tashkil qilindi. Yarmarkada suv xo‘jaligi vazirligi tizimidagi boshqarmalar, korxonalar va tashkilotlar ishtirok etishdi.