Tadqiqotchilar

F.I.SH.

Ixtisosligi shifri va nomi

Ilmiy maslahatchi-ning F.I.SH., ilmiy darajasi va unvoni, ish joyi va lavozimi

Dissertatsiya mavzui

Abdumumi

nova Diana Temurlan qizi.

05.07.02-“Qishloq xo‘jaligi va melio-rativ texnikalar-dan foydalanish, qayta tiklash va ta’mirlash”

Texnika fanlari doktori, professor, akademik-Yo‘ldashev SHukrullo Ubaydul-laevich

Markazdan qochma suv nasosi valini tiklash texnologiyasini moder-nizatsiyalash orqali ta’mirbobligi ko‘rsat-kichlarini ta’mirlash

Murotov Lochinbek Baxromovich (PhD 1 kurs doktoranti)

05.07.01-“Qishloq xo‘jaligi va meliora-siya mashinalari, qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlari-ni mexanizatsiyalash”

t.f.d.,professor Axmedov Adilbek

“Qiya tutqichli ishchi organli yumshatgichning parametrlarini asoslash”

Botirov SHavkat G‘ofurovich (1 kurs mustaqil tadqiqotchi)

05.07.01-“Qishloq xo‘jaligi va meliora-siya mashinalari, qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlari-ni mexanizatsiyalash”

t.f.d.,professor Mirzaev Bahodir Suyunovich

“Tuproqqa ishlov beruvchi resurstejam-kor sferasimon diskli plugni parametrlarini asoslash”

Kafedrada mustaqil tadqiqotchilar

Tadqiqotchining F.I.SH.

Ixtisos

lik shifri

Dissertatsiya mavzusi

(mavzu tasdiqlangan sana

va hujjat raqami)

Ilmiy rahbari (maslahatchisi) F. I.SH., ilmiy dara-jasi va unvoni

Maxmudov X.

05.07.01

“Kartoshka mashinasining disksimon miqdorlagichi parametrlarini asoslash”

Duskulov A.A. TIQHMMI dotsenti t.f.n.

Mardonov SH.

05.07.01

“Nishab erlarda ishlov beradigan qiya tutqichli ikki yarusli plug yum-shatkichini parametrini asoslash”

Mamatov F.M. Karshi MII t.f.d., prof.

Bekchanov F.

05.07.02

“Nasos agregatlarini tashxis qilishni texnologik asoslari”

Glovatskiy O.YA. t.f.d.,professor

Babajanov L.Q.

05.07.01

“40 o.k. traktorlarga tekis shudgorlaydigan plug konstruktiv sxemasi va parametrlarini asoslash”

Mamatov F.M. Karshi MII t.f.d., prof.