O'qitiladigan fanlar

KAFEDRADA O‘QITILADIGAN FANLAR

Bakalvriyat bosqichida

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha ma’lumot

1

Melioratsiya va qurilish mashinalarini ishlatish va ta’mirlash

Mashinalarning ishlamay qolish sabablari va ularni bartaraf etish usullari, mashinalarning chidamliligi, mashinalarni ishlatish yo‘llarini o‘rganish. Mashinalarni ta’mirlash texnologiyalarini, zamonaviy ta’mirlash va tiklash usullarini o‘rganish.

2

Suvo‘jaligi va industriya mashinalari

Suv va xo‘jaligi industriya mashinalari turlarini, ulardan foydalanishni samarali usullarini o‘rganish.

3

Melioratsiya va qurilish mashinalri

Zamonaviy melioratsiya va qurilish mashinalarini tuzilishini,ulardan foydalanishni  o‘rganish.

4

Melioratsiya mashinalari

Zamonaviy melioratsiya mashinalarini tuzilishini, vazifalarini, bajaradigan ishlarining hajmini o‘rganish

5

Qurilish mashinalari va jihozlari

Zamonaviy qurilish mashinalarini tuzilishini, vazifalarini, bajaradigan ishlarining hajmini o‘rganish va jihozlarini o‘rganish.

7

Soha muhandislik tizimi

Mutaxassislikka oid tushunchalar berish, ularga mutaxassislikning sir-asrorlarini  o‘rgatish

8

Sug‘orish mashinalari va uskunalari

Sug‘orish mashinalari va uskunalarining turlarini, ulardan foydalanishni samarali usullarini o‘rganish.

Magistratura bosqichida

Fanning nomi

Fan xaqida qisqacha ma’lumot

1

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy ijod metodologiyasi ilmiy izlanish, ilmiy tadqiqot uslubi va uslubiyatini xususiyatlarini aniqlash va ularning o‘rgatish.

2

Eksperimentni rejalashtirish

Eksperimental tadqiqotlarni rejalashtirishni usullarini o‘rganish.

3

Mashinalarning ta’mirlashning nazariy asoslari

Gidromelioratsiya mashinalarini ishlatishning, ularga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashning nazariy asoslari o‘rganish.

4

Melioratsiya va quri-lish mashinalarini loyihalash asoslari

Melioratsiya va qurilish mashinalarini loyihalash asoslari o‘rganish.

5

Gidromexanizatsiya vositalari

Gidroyuritmalar, gidrotsilindrlar, hajmiy nasoslar, gidromotorlar to‘g‘risida nazariy va amaliy ma’lumotlar berish.

6

Muxandislik logistikasi va modellashtirish

Mahsulotlarni tashish va yo’l haritasini modellashtirsh 

7

Injenerlik dizayni

Qishloq va suv xo’jaligi mashinalarini loyihalash, ularni zamonaviy dizaynini yaratish