Ilmiy ishlar

Ilmiy ishlar

Institut ITI rejasiga kirgan:

1. «Energiyani tejaydigan va tuproqni himoya qiladigan yumshatgich-rotatsion ishchi organli kombinatsiyalashgan agregatni ishlab chiqish» (QXA-3-018-2015).
Ilmiy rahbar – dots. B.S.Mirzayev.
Ishning maqsadi: Energiyani tejaydigan va tuproqni himoya qiladigan yumshatgich-rotatsion ishchi organli kombinatsiyalashgan agregatni ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.

2. “Energiya va resurs tejamkor, universal kartoshka ekish mashinasini yaratish va ishlab chiqish” (QXA-3-019-2015).
Ilmiy rahbar – dots.A.A. Dusqulov.
Ishning maqsadi: Energiya va resurs tejamkor, universal kartoshka ekish mashinasini yaratish va ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.

3. “Melioratsiya mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash markazlarini tashkil etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish (“Meliomashlizingservis” sho‘’ba korxonasi misolida)”.
Ilmiy rahbar – akad. Sh.U.Yo‘ldoshev.
Ishning maqsadi: Melioratsiya mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish tashkil etish va ta’mirlash markazlarini tashkil etish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.

4. “Sug‘orish kanallarini cho‘kindi va o‘simliklardan tozalovchi ish jihozining parametrlarini asoslash”.
Ishning maqsadi: Sug‘orish kanallarini cho‘kindi va o‘simliklardan tozalovchi ish jihozining parametrlarini asoslash, suv isrofgarchiligini oldini olish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.
Ilmiy rahbar – katta o‘qituvchi T.Usmonov.