Ilmiy ishlar

nstitut ITI rejasiga kirgan:
1. «Suv xo‘jaligida qo‘llaniladigan markazdan qochma nasos detallari resursini tiklash texnologiyasini modernizatsiyalash” (QXA-3-015-2015). 
Ilmiy rahbar – akad. Sh.U.Yo‘ldoshev. 
Ishning maqsadi: Suv uzatishda qo‘llaniladigan markazdan qochma nasosni ishlash sharoitini (ishqalanishi, yeyilishi va nuqsonlarni paydo bo‘lishi va buzilshiga ta’sir etuvchi omillar) o‘rganish, tahlil qilish, nasosning asosiy detallari (korpusi, korpus qopqog‘i, val va ishchi g‘ildiragi) resursini qayta tiklash texnologik jarayonlarini modernizatsiyalash va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.

2. «Energiyani tejaydigan va tuproqni himoya qiladigan yumshatgich-rotatsion ishchi organli kombinatsiyalashgan agregatni ishlab chiqish» (QXA-3-018-2015).
Ilmiy rahbar – dots. B.S.Mirzayev.
Ishning maqsadi: Energiyani tejaydigan va tuproqni himoya qiladigan yumshatgich-rotatsion ishchi organli kombinatsiyalashgan agregatni ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish. 

3. “Energiya va resurs tejamkor, universal kartoshka ekish mashinasini yaratish va ishlab chiqish” (QXA-3-019-2015). 
Ilmiy rahbar – dots.A.A. Dusqulov. 
Ishning maqsadi: Energiya va resurs tejamkor, universal kartoshka ekish mashinasini yaratish va ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.

4. “Melioratsiya mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash markazlarini tashkil etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish (“Meliomashlizingservis” sho‘’ba korxonasi misolida)”.
Ilmiy rahbar – akad. Sh.U.Yo‘ldoshev. 
Ishning maqsadi: Melioratsiya mashinalariga texnik xizmat ko‘rsatish tashkil etish va ta’mirlash markazlarini tashkil etish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.

5. “Sug‘orish kanallarini cho‘kindi va o‘simliklardan tozalovchi ish jihozining parametrlarini asoslash”.
Ishning maqsadi: Sug‘orish kanallarini cho‘kindi va o‘simliklardan tozalovchi ish jihozining parametrlarini asoslash, suv isrofgarchiligini oldini olish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.
Ilmiy rahbar – katta o‘qituvchi T.Usmonov.

6. “Ekin orasi tuprog‘iga ishlov berishning suvtejamkor texnologiyasi va texnik vositasini takomillashtirish”. 
Ilmiy rahbar – t.f.n., dotsent A.K.Igamberdiyev.
Ishning maqsadi: Ekin orasi tuprog‘iga ishlov berishning suvtejamkor texnologiyasi va texnik vositasini takomillashtirish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq qilish buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqish.