Tadqiqotchilar

Т.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Xojiev Aliakbar Abdumannopovich

dotsent

06.01.02. - Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Suv tanqisligi sharoitida sho‘r yuvish me’yorlarining optimal yechimlarini ishlab chiqish

2.

Saidxo‘jaeva Nafisa Saidolimovna

assistent

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Повышение эффективности поточной технологической линии по безотходной переработке дини

3.

Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna

assistent

06.01.02. - Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Повышение водообеспеченности орошаемых земель за счет использования подземных вод (на примере Ферганской области)