Tadqiqotchilar

Т.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

 

1.

Saidxo‘jaeva Nafisa Saidolimovna

assistent

05.07.01-Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Повышение эффективности поточной технологической линии по безотходной переработке дини