To'garaklar

Gidromelioratsiya  ishlarini tashkil  etish  va  texnologiyasi” kafedrasi 2018-2019 o‘quv yili uchun “Yosh texnolog” to‘garagida olib boriladigan mashg‘ulotlarning rejasi

Mavzular

O‘tkazilish muddati

To‘garak rahbari

1

Yosh texnolog to‘garagining maqsad va vazifalari rejalari xaqida to‘garak a’zolariga ma’lumot beriladi

02.10.2018

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

2

Suv  xo‘jaligi  ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan texnologiyalarni ahamiyati

16.10.2018  G-603, soat 15:00

A.Atajanov

3

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2013  yil  19  apreldagi  PQ – 1958  sonli  qarori  va  Vazirlar  Mahkamasining  2014  yil  24  fevraldagi    1958  qarorining  suv  xo‘jaligi  ob’ektlardagi  ahamiyati.

30.10.2018  G-603, soat 15:00

A.Atajanov

4

Suv  xo‘jaligi  ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan texnologiyalarni tanqidiy o‘rganish

13.11.2018  G-603, soat 15:00

A.Atajanov

5

Suv  xo‘jaligi  ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan zamonaviy xorijiy texnologiyalarni o‘rganish va tadbiq etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish

27.11.2018  G-603, soat 15:00

A.Atajanov

6

Suv  xo‘jaligi  ob’ektlari qurilishida foydalanilayotgan injenerlik dasturiy ta’minotlar bilan tanishish

04.12.2018  G-603, soat 15:00

A.Atajanov

7

Melioratsiya  va  suv  xo‘jaligi  ishlarini  bajarishga  ixtisoslashtirilgan  DUK larni  ish  faoliyati

18.12.2018  G-603, soat 15:00

A.Atajanov

8

O‘zbekiston  sharoitida inshootlarni  qurishda zamonaviy  texnikalarni qo‘llash xususiyatlari

22.01.2019  G-603, soat 15:00

A.Atajanov

9

O‘zbekiston  sharoitida  tonnel  va  yer  osti  inshootlarini  qurish  ishlarining  xususiyatlari

05.02.2019

 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

10

Irrigatsiya  va  melioratsiya  tizimlaridagi   gidrotexnik  inootlarda  namdan  himoyalash (gidroizolyatsiya) ishlarining  texnologiyasi

19.02.2019 

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

11

“Gruntda  devor  xosil  qilish”   texnologiyasining  afzalliklari  va  bajarilish  ketma – ketligi

05.03.2019

 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

12

Yirik  inshoatlar  qurilishida    katlovanlardan  suv  qochirish  ishlarini  tashkil  etish  va  texnologiyasi

19.03.2019

 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

13

Gidromexanizatsiya  vositalari  yordamida  yirik  kollektor  va  kanallarni  tozalash  ishlarini  kompleks  mexanizatsiyalash

02.04.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

14

O‘zbekiston  sharoitida inshootlarni  qurishda zamonaviy  texnologiyalarni qo‘llanishi

16.04.2019

 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

15

Gidromeliorativ  ishlarni  tashkil  etishda  axborot  texnologiyalaridan  foydalanishni  ahamiyati

30.04.2019

 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

16

Respublikamizdagi  sug‘orish  tarmoqlarini  rekonstruksiya  qilish  ishlarini  texnologiyasi  va  kompleks  mexanizatsiyalash

14.05.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov