BMI mavzulari ro'yxati

5640100-“Hayot faoliyati xavfsizligi” bakalavriat taʼlim yoʻnalishi boʻyicha quyidagi 4-kurs talabalarining bitiruv malakaviy ishlari mavzulari

5450300 – “Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish” taʼlim yoʻnalishi boʻyicha quyidagi 4-kurs talabalarining bitiruv malakaviy ishlari mavzulari